Rakvere linna haljastustööd kipuvad oodatust kallimaks minema

promenaadlill2

Selle aasta alguses lõppes Rakveres kolme suure hankelepingu tähtaeg ja linn pidi kalmistute, haljasalade ning lillepeenarde ja noorhaljastuse hooldaja leidmiseks korraldama uued riigihanked. Juba enne hangete väljakuulutamist mullu septembris kartsid linna esindajad, et pakutavad hinnad võivad kujuneda oodatust suuremaks.

Aivar Ojaperv

“Kahjuks ei osanud keegi prognoosida seda hinnatõusu, mis tegelikult tuli, ning see viis omakorda selleni, et pärast hanketingimuste mitmekordset kontrollimist ja mahtude vähendamist saame alles nüüd öelda, et meil on leping kalmistute ja haljasalade hooldamiseks,” ütles linnaaednik Kärt-Mari Paju. “Järgmiseks hankeperioodiks, aastateks 2014-2017, on nimetatud objektid usaldatud Rakvere Linnahoolduse OÜle.”

Lillede ja noorhaljastuse hooldaja on samuti leitud või täpsemalt leidmisel: linnavalitsus on hanke edukaks tunnistatud, kuid oodata tuleb veel kaks nädalat ehk seadusega ette nähtud vaidlustusaeg ja kui probleeme ei teki, saab lepingu sõlmida Kesklinna Parkide OÜga.

Lilled tulevad lähiajal

“Kevadkoristus linna kalmistutel ja haljasaladel on peaaegu lõpetatud,” kinnitas linnaaednik Paju, “kuid on ka tegemata töid ning nimekiri tegemist vajavatest asjadest kasvab iga päevaga. Veel ei ole linnas lilli, kui keskväljaku ja promenaadi tulbid välja arvata, kuid see olukord muutub kohe: juba sel reedel hakkavad linnamajanduse osakonna inimesed ühiselt linna kaunistama. Istutame lilled teada-tuntud aladele kogu linnas ja loodame, et linna välimus saab rõõmsa ilmse ning kevad jõuab rakverlaste südamesse.”

Reedel istutatakse esimesed kevadised võõrasemad Turutare ja bussijaama piirkonda ning linna ringteedele. Uue asjana on kavas riputada lilleamplid Pikale tänavale, kuid plaanide kohaselt viiakse see idee ellu linnapäevadeks. “Pika tänava kaunistamine sõltub eelkõige sellest, kuidas meil õnnestub leida amplite koostaja ja kas lillede hooldaja pakub piisavat kindlustunnet, et väljapandud amplid jäävad kauniks kogu suve,” selgitas Kärt-Mari Paju.

“Kunderi seltsi inimestelt tuli ootamatu, kuid väga positiivne ettepanek,” jätaks ta. “Nad soovivad ise istutada linna suvelilli, et meil kõigil oleks silmailu rohkem.”

Lisaks tahetakse sel suvel istutada alleede tühimikesse uusi puid, et tervik säiliks ja pilt tänavatel oleks ilusam.

Linnapargid tänavu uut ilmet ei saa, kuigi plaane peetud ja lubadusi jagatud on varasematel aastatel päris suurejoonelisi. “Plaan on üle vaadata Ausambamäe pargi puistu ning võimalik, et seal tuleb läbi viia väiksemad raied ja hoolduslõikused,” märkis linnaaednik. “Palju on kuivanud suuri oksi ja ka mõned puud on kahjuks kuivanud. Park tahab ülevaatamist ja lähitulevikus on vaja hakata ka uusi puid-põõsaid istutama. Sama teema on Rahvaaia puistuga. Proovime järgmisesse KIKi taotlusvooru esitada vastava taotluse. Olemas on dendrohinnang ning projekt, mille kohaselt saaks hakata parkide kasutajasõbralikkust suurendama.” Samas sai linn eelarvevälist toetusraha peremänguväljaku rajamiseks ja linnavalitsuse ametnikud hakkavad asjaga tegelema, valides sobivaid mänguvahendeid välja.

Kratid tulpide kallal

Rääkides isegi nii positiivsest teemast kui linna kaunistamine, ei saa läbi pahanduseta. “Mõne “lillearmastaja” südamesse jõudis kevad ilmselt juba varem, sest promenaadi tulbinõudest on väga palju õisi rännanud kuskile mujale ja linnarahvale on näha vaid tühjad augud ning lõikamisest jäänud tüükad. Probleem ei ole küll väga suur, kuid siiski palun linnarahva mõistlikelt esindajatelt abi: kui näete, et keegi ikka tuustib lillepeenras, siis tuleb sellest teatada või võimalusel ise vahele astuda.”

________________________________

Suured puud on linna ehteks

Kärt-Mari Paju,
linnaaednik

Ühe tähtsa ettevõtmisena linnaaedniku töös toon välja linnapuude hoolduse. Kui inimestelt küsida, mis moodustab linna, siis tavapärased vastused on majad, tänavad ja inimesed. Pakutakse ka autosid ja tegevusi – teater, kino, kaubandus, töökohad jne -, aga alati unustatakse mainimast rohelust ja eelkõige puid.

Tegelikult pole võimalik ette kujutada elu linnas, kus puuduvad suured puud. Oma ametikohale asudes võtsin südameasjaks Rakvere linna alleede ja parkide-kalmistute puistute seisukorra parandamise ning püüan jagada infot õigete puuhooldusmeetmete kohta. Heaks näiteks õigest hooldusest on selle ja ka eelmise aasta hoolduslõikused Laial ja Koidula tänaval ning ka lõikus, mida viiakse hetkel läbi Rakvere Ametikooli juures. Nendel objektidel teostasid töid professionaalid, keda on koolitatud nagu arste – nad on puuarstid ehk arboristid. Linnavalitsusest saavad kõik soovijad arboristide kontaktid, ka on meil tekkimas nimekiri nendest “spetsialistidest”, kelle kätte ei soovita puude hoolduslõikust anda.

Kärt-Mari Paju,

linnaaednik