Ajaloolised tantsud jõuavad Rakverre

anne nõgu

Laupäeval (8. aprillil) toimub Rakvere Renessansipäeva kontsert „Amor ja Mars“, kus esineb ajaloolise tantsu ansambel Saltatriculis (fotol).

Korraldajate sõnul jaguneb kontserdi temaatika laias laastus kolmeks. Üks teema on „armastuse sõda“: levinud motiiv nii maalikunstis, muusikas kui ka luules, kus kord kõneldakse nö südant ründavast Amorist, kord armastajatest, kes on asunud Amori sõjaväkke, kord võitlusest armastatu südame pärast.

Sama kujund oli kasutusel ka renessansiaja seltskonnatantsus. Nii asuvad kava keskmes kolm kõige selgemate võitluselementidega tantsu. Kõik need galantsed võitlused lõppevad leppimisega, vastastest saavad liitlased, Amor võidab Marsi.

Teine keskne telg on „õukondlik rafineeritus“ versus „tagasi loodusesse“. Kommete peenenedes hakatakse igatsema lihtsamat elu, nii muutusid ka haritud renessansiaja linlaste hulgas populaarseks laulud ja tantsud, mis meenutasid küla- ja maaelu.

Nii vahelduvad kontserdi kavas keerulised Itaalia autoritantsud anonüümsete Inglise nn maatantsudega. Kava lõpupoole saab näha rustikaalsete vihjetega seltskonnatantse ka itaallastelt. Ühe tantsu muusika on alguse saanud laulust, mille minategelane on karakter commedia dell’arte traditsioonist (16. sajandil Itaalias tekkinud rahvakomöödia – toim). Teine kannabki nime „Villanella“, mis tähendab külalaulu või –tantsu.

Kolmas teema on kevad. Kava esimeses pooles esitatakse tants, mille üks paljudest nimedest on „Green Man“ ehk „Roheline mees“. Roheliseks meheks kutsutakse salapärast lehtedest välja piiluvat või isegi taimedest koosnevat nägu, mis kaunistab paljusid vanu ehitisi, ning seda peetakse kevade ja taassünni sümboliks. Pärast sõjatantse naaseb kevadeteema ühe põhjamaise kevadelauluga ja tantsuga „Spring Garden“  ehk „Kevadine aed“.

Kontsert toimub Rakvere Rahvamajas kell 16.

Kuulutaja

Foto: erakogu