Ajateenijad lammutasid erialakursusel mahajäetud elamu

Pioneeripataljoni rasketehnikaga töötama õppivad ajateenijad panid mehhanismijuhi eriala baaskursuse lõpuharjutusel oma teadmised ja oskused proovile ning lammutasid mahajäetud elamu Kundas.

„Mehhanismijuhi eriala kursusele eelnes autojuhi kursus, kus valisime välja tehnikaüksusesse sobilikud ajateenijad. Ehk mehed, kellel on eeldused ning motivatsioon antud erialal töötada,“ ütles pioneeripataljoni kompaniitehnik nooremveebel Kevin Münter.

Kolmenädalane mehhanismijuhi kurus algas masinahoolduse põhimõtete, ohutustehniliste võtete ning seadusandluse alustõdede omandamisega. Teisel nädalal liiguti praktilisemate ülesannete juurde, kus ajateenijatel tuli tegeleda väiksemate objektide korrastamisega, et treenida praktilisi oskusi ning liikuda järjest raskemate ülesannete täitmiseni.

Käimasoleval viimasel nädalal rakendatakse eelneva kahe nädala jooksul õpitud erinevaid töövõtteid mahajäetud maja lammutamisel, mis koostöös Viru-Nigula vallavalitsusega pioneeridele oskuste lihvimiseks anti.

„Õppusel Siil tuli jutuks, et kaitsevägi lõhkab õppuste raames kivimaju. Sealt tekkis mõte anda sõdurpoistele oskuste täiendamiseks lammutada ka mõni puitmaja ning nii see koostöö arenema hakkas,“ ütles Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum, lisades, et Kundas Jaama tänaval üle kümne aasta tühjana seisnud tehase vana tööliselamu sobis pioneeridele õppematerjaliks hästi.

„Eriti hea meel on selle üle, et maja lammutusest tekkinud puit sorteeritakse ja taaskasutatakse. Lisaks on sõduritel edaspidi võimalik puitmaterjali õppustel näiteks kaevikute või muu sellise ehitamiseks kasutada,“ lisas vallavanem.

Lammutustööde järel tehakse Jaama tänavas asunud hoone maapind siledaks ning see jääb kõrval asuva pargi osaks. Lammutustöödel kasutatakse lintekskavaatorit, frontaallaadurit, buldooserit, laadurekskavaatorit, kallurit, pioneeri eritööde seadeldist ning transporditraktorit.

Mehhanismijuhi eriala kursuse jooksul õpivad sõdurid töötama pioneeripataljoni rasketehnikaga. Käsitletavate masinate hulka kuuluvad ratas- ning roomikekskavaator, laadurekskavaator, ratasbuldooser, frontaallaadur, pioneerieritehnika sõiduk ning universaalhaagisega traktor. Neil, kel eelnevalt vastava kategooria juhtimisõigus puudus, on võimalik see kursuse jooksul omandada.

Pioneeripataljon on 1. jalaväebrigaadi üksus, mille ülesanneteks on tõkestada vastase üksuste liikumist, tagada oma üksuste liikuvust, parandades teeolusid ja rajades tõketest läbipääse ning säilitada lahingvõimet, ehitades laskepesi, kaevikuid ja majutuspunkreid.

Kuulutaja

Lammutustööd. Foto: Liis Vaksmann