Haljala kool võib saada uue ideelahenduse

Haljala valla juhtidel oli viimatisel volikoguistungil laual kooli tulevikku puudutav küsimus – kas hakata olemasoleva projekti järgi ehitama või alustada nullist? Sel korral jäi hääletus siiski läbi viimata.

Liisi Kanna

Haljala vallavolikogu kogunes kolmapäeval erakorralisele istungile, et otsustada, kas hiljuti lõppenud koolihoone ehitushanke võitja pakkumine heaks kiita ja leping sõlmida või alustada kogu protsessiga uuesti.

Istung algas uudse infoga – nimelt oli hanke võitja eelmisel päeval loobunud ning seega tunnistati parimaks järgmine madalaim pakkumus. Soodsaimaks pakkumiseks sai algse 5,25 miljoni euro asemel 5,855 miljonit eurot. Sellest hoolimata oli arutlusealune küsimus sama – kas hakata ehitama või alustada nullist?

Projekti puudused

Üheks peamiseks põhjuseks, miks kaalutakse projekteerimine uuesti läbi viia on see, et praeguse ideekavandi teostamine läheks hanke tulemuste põhjal liiga kalliks. Vallal jääks kooli valmis ehitamiseks 1–1,5 miljonit eurot puudu isegi juhul, kui kasutatakse ära kogu oma laenuvõimekus.

Istungil olid kõne all aga ka teised probleemid, neist üks olulisim see, et olemasoleva projekti järgi ehitatud hoone ei oleks energiatõhus. Lisaks saaks koolimaja praegust õpilaste arvu arvestades liiga väike – umbes poolesaja lapse jagu jääks ruumi vajaka.

„Hanke projektijuhid on väga selgelt väljendanud, et tegemist on väga keerulise ja mitte eriti mõistliku projektiga. Punkt kaks, see on tohutult kallis. Punkt kolm, meil ei ole seda raha. Ma põhimõtteliselt ei näe mitte kõige vähematki võimalust anda vallavalitsusele volitust selle olemasoleva projektiga edasi minna,“ avaldas arvamust volikogu esimees Vello Väinsalu.

Ka Haljala vallavanem Ivar Lilleberg oli kindlalt seda meelt, et sama projekti järgi ehitama asuda ei tasuks. „Mina ei näe, et meil oleks piisavalt raha, et sellise projektiga sellist koolimaja ehitada. Meil on piisavalt palju õhku projektis sees, kui seda välja lasta, siis on võimalik teha koolihoone, mis on vastuvõetav ka meie eelarvele,“ kommenteeris Lilleberg.

Innove toetus

Leo Aadel püstitas istungil küsimuse, kas uuesti alustamist toetab ka SA Innove, kes on praeguse lahenduse tarbeks eraldanud vallale 2,6 miljonit eurot. Aadel tegi ettepaneku vallavanemal selle kohta kirjalik vastus küsida ning seniks otsustamine edasi lükata.

Vallavanem Ivar Lillebergi sõnul sai ta vestlusest Innove esindajaga kinnitust, et järelvalve osakond aktsepteerib uut projekti. „Tingimuseks on see, et ruumiprogramm ei tohi suuresti muutuda ja muutuda ei või ka ruutmeetrite arv,“ kinnitas vallajuht.

Kuigi enamus volikogu liikmeist näis olevat uuesti alustamise poolt, hääletuseni sel korral siiski ei jõutud. Kaheksa saadikut soovisid otsustamise edasi lükata, mispeale võttis vallavanem eelnõud tagasi, et tuua need taas volikogu ette järgmisel istungil koos Innove kinnituskirjaga.

Ivar Lilleberg nentis, et oleks lootnud vastuse saada juba sellelt istungilt. Kui järgmine kord ikkagi otsustatakse asjaga uuesti alustada, siis peaks tema sõnul 1. detsembriks olema laual eskiisjoonis koos edasise projekteerimiskuluga.

„Korraldaksimegi sellise ühishanke, kus on olemas ka idee, arhitektid on välja toonud mingisuguse uue näo sellele majale, ja lisaks projekteerimise maksumus,“ sõnas vallavanem.

Ühtlasi toodaks Lillebergi sõnul välja uus lähteseisukoht, kus on konkreetselt kirjas, et koolimaja soovitakse ehitada kindla hinna ja ruutmeetrite arvuga ning sellise ruumiplaneeringuga nagu Innove nõuab.

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg volikogu küsimustele vastamas.

Foto: Liisi Kanna