Alanud looduskaitsekuul on tähelepanu looduskultuuril

Keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet kutsuvad 9. mail alanud looduskaitsekuul osa saama meie looduskultuurist ning mõtisklema selle üle, kuidas on loodus ja kultuur omavahel seotud. Looduskaitsekuul saab osaleda matkadel, fotokonkursil ning kuu lõpus tähistatakse Eesti vanima rahvuspargi, Lahemaa 50. sünnipäeva.

„Eestlasi on kutsutud küll metsa-, küll mererahvaks. Paljudel meist on hingele armas koht looduses, neid kohti külastades ja austusega koheldes kannamegi endas looduskultuuri,“ ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder looduskaitsekuule mõeldes. „Terve mai ja tükike juunitki on täis harivaid ja põnevaid üritusi, mis meie kõigi maailmapilti veelgi avardavad. Kõige selle keskmes on juubelit tähistav Lahemaa rahvuspark,“ lisas minister.

Tänavuse looduskaitsekuu tunnusmõte on „looduskultuur ühendab“. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk selgitas, et sellega on soov meelde tuletada, et meie kultuur ja loodus on ühe mündi kaks külge. „See hoiab ja ühendab meid. Ja meie peame neid mõlemaid hoidma. Meie kultuuripärand on kujunenud mitmete inimpõlvede kestel mõjutatuna just paikkonna looduslikest oludest,“ rääkis Kukk.

Ilmestamiseks, kui erinevad ja samas ka sarnased me oleme, valmis keskkonnaametil looduskaitsekuu plakat. Sellel on kujutatud meie kultuuripärandile ja loodusele iseloomulikke sümboleid Eesti kaardil ning suitsupääsukese laulu üleskirjutust eri paigus. Meie rahvuslind laulab igas paigas sama laulu, ometi on eri kihelkondades Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatud regilaulu sõnad nii erinevad. Nõnda laulab pääsuke pesa ehitamisest Vilsandil, särgi õmblemisest Karulas ning pükste pesust Alutaguse kandis.

Looduskaitsekuu matkad algasid koostöös loodusturismi ettevõtjatega juba sel nädalal ja toimuvad Eesti eri paigus kuni looduskaitsekuu lõpuni. Keskkonnaameti matkadel 22. ja 23. mail oodatakse huvilisi rahvusparkidesse ja Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale Hiiumaale. Kõikidele matkadele on vajalik eelnevalt registreeruda, sest kohtade arv on piiratud ning järgida tuleb COVID-19 piirangutest tulenevaid reegleid.

Looduskaitsekuul kuulutatakse välja pärandniitude jäädvustamise fotovõistlus „Elu on lill – pärand niidul“, millega kutsutakse märkama, jäädvustama ja jagama Eesti looduse elurikkust. Fotokonkurss kestab septembri lõpuni.

Maikuu lõppu ja juuni algusesse jääb Lahemaa rahvuspargi 50. sünnipäeva tähistamine. Lahemaa ootab külalisi 29. mail, kui juubelipidustused jõuavad rahvuspargi küladesse. Ilmub raamat „Väärtuslik Lahemaa“ ning 31. mail ja 1. juunil toimub Palmses Lahemaa rahvuspargile pühendatud teaduskonverents, mida saab jälgida ka veebiülekande vahendusel.

Looduskaitsekuu sündmuste kalendri leiate keskkonnaameti kodulehelt.

Kuulutaja

Looduskaitsekuu plakat. Allikas: keskkonnaamet