Alustati koostööd Rakvere riigimaja loomiseks

koostöökohtumine

Esmaspäeval leidis Rakvere linnavalitsuses aset Riigi Kinnisvara ASi ja Rahandusministeeriumi esindajate kohtumine Rakvere linnajuhtidega, et kaaluda võimalikke asukohti Riigimaja loomiseks Rakverre.

 2018. aasta kevadel valitsuse poolt heaks kiidetud üle-eestiline Riigimajade loomise analüüs näeb ette Riigimajade loomise kõikidesse maakondadesse va Tallinn ja Tartu. Riigimajad on planeeritud maakonnakeskustesse, kus osutatakse avalikke teenuseid ning paiknevad koos erinevad riigiasutused. Nende loomise eesmärk on parandada riigiteenuste kättesaadavust ning hoida kokku kinnisvarakulusid.

Lähtutakse põhimõttest, et valdkondlikud asutused hakkavad võimalusel paiknema ühes majas, pakkumaks inimesele vajalikke teenuseid koordineeritult ühes kohas. Loodava Riigimaja asukoht peab võimaldama inimestele hea ligipääsu ja piisava suurusega kliendiala, eriti oluline on see sotsiaalteenuste valdkonna puhul.

Riigi Kinnisvara Riigimajade projektidirektor Kärt Vabrit märkis: „Erinevate riigiasutuste koondamine ühte majja loob võimaluse terve hoone paremaks kasutamiseks. Lisaks saavutatakse kokkuhoid ühiskasutatavate ruumide nagu näiteks koosolekuruumide jagamisel.“ Ta lisas, et Riigimaja kui märgilise hoone kavandamisel tuleb planeerimise algfaasis kaasata kindlasti kohalik omavalitsus, et leida Rakvere Riigimajale kõige sobilikum asukoht ka linnaehituslikult.

Rakvere linnas on täna esindatud ligi 20 erinevat riigiasutust, mis kõik asuvad linna eri paigus. Riigimaja loomisel plaanitakse asutused koondada mitmesse hoonesse ehk Riigimajja. Rakvere linn on Eestis üks omavalitsustest, kus on ühe võimalusena ette nähtud uue maja ehitus, mis oleks mõeldud töö- ja sotsiaalteenuste paremaks pakkumiseks.

„Hetkel on kõik alles planeerimisfaasis, kuid omaks võetud põhimõte, et Rakvere väärib uut maja on kogu piirkonnale juba suur töövõit,“ märkis Rakvere linnapea Marko Torm.

Kohtumise käigus kaaluti tulevase Riigimaja ehitamiseks Rakverre sobivate kinnistute plusse ja miinuseid ning tutvuti ka paari võimaliku kinnistuga.

„Hetkel välja pakutud riigipoolne nägemus Riigimaja tervikuna endise maavalitsuse hoovi loomise näol ei ole kindlasti see, mida linnas soovime. Inimese jaoks peab olema maja ja teenused ligipääsetavad ja mugaval kaugusel ka maakondlikust bussijaamast, kesklinna tsoonis,“ sõnas Torm.

„Meil on mitmeid atraktiivseid linnale ja eraomanikele kuuluvaid kinnistuid, mille puhul näeme nii linnapildilist kasu, linnakeskuse tihendamist kui ka mugavust teenuse kasutajale. Teeme tööd ja püüame koostöös riigiga tuua investeeringu ikka Rakvere kesklinna,“ lisas linnapea.

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna projektijuhi Dmitri Moskovtsevi sõnul luuakse riigimajad 13 maakonnakeskusesse ja igaüks neist soovib parimat lahendust. „Tunnustame Rakveret aktiivse kaasamõtlemise eest. Meie hinnangul on Rakvere linnaga algamas väga hea koostöö,“ rõõmustas Moskovtsev.

Riigimajad luuakse maakonnakeskustesse etappide kaupa, neist Rakvere oma valmib kava kohaselt teises etapis. Hetkel on käimas Rakveres võimaluste kaardistamine, mille põhjal tehakse tulevikus otsuseid. Kõik eeltööd Riigimajade loomiseks valmivad käesoleva aasta lõpuks.

 

Kuulutaja