Ametiõppijad pidasid projektipäeva

Teisipäev möödus Rakvere ametikoolis teistmoodi kui tavaliselt – õpilased korraldasid töötubasid nii oma koolikaaslastele kui külalistele teistest õppeasutustest. Õpiti näiteks prügi sorteerima, korralikult voodit tegema ning küpsiseid kaunistama.

Liisi Kanna

Rakvere ametikoolis karjääriõpetust ja suhtlemist õpetav Merle Aasna rääkis, et õppekavas asendus endine „Karjääri planeerimise ja ettevõtluse aluste“ moodul uuega – „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“, mille ühe osana ka projektipäev korraldati. „Nii saavad õpilased meeskonnatöö- ja esinemiskogemust ning arendada ettevõtlikkust,“ selgitas Aasna, lisades, et seekordseid töötubasid korraldasid maaturismi eriala esimese kursuse ja pagar-kondiitri eriala teise kursuse õpilased.

„Nad näevad, millised olukorrad päriselus võivad ette tulla. Ega kõigil meeskondadel ei läinud täna tegelikult täpselt nii, nagu nad planeerisid. Homme analüüsime läbi, kuidas läks – mis tuli väga hästi välja ja mis ei sujunud päris nii, nagu esialgu kavandatud. Väga oluline on minu arust see, et keeruliste situatsioonide puhul kogevad õpilased ise lahendusteni jõudmist,“ lisas õpetaja.

Maaturismi õppiv Cäroly Vaikmaa ütles, et tegu oli nende jaoks esimese suurema projektiga ning selles osalemine andis kindlust valitud erialal edasi minna. „Kindlasti andis see julgust, just suhtlemise osas, arendas suhtlemisoskust,“ hindas neiu vahetult töötoa lõppedes selle korraldamisest saadud kogemust.

„Alustasime päeva esitlusega, siis läksime tegevuste juurde – koristustarvikute kaardimäng, rätikute voltimine, voodite tegemine,“ tutvustas Vaikmaa ning lisas, et mängiti ka prügi sorteerimise ning säästlikkuse teemalisi mänge. Töötoas osalenud Rakvere reaalgümnaasiumi 8. klassi õpilased läksid tegevustega väga hästi kaasa – kõige suuremat huvi näis pakkuvat voodite tegemise kunst.

Projektipäev oligi erialaselt lõimitud puhastusteenindusega ning teiseski, Roela lasteaed-põhikooli esimesele klassile tehtud töötoas räägiti hügieenist. Pagar-kondiitri eriala õpilase Alana Jalaka sõnul õpetati, kuidas korralikult käsi pesta ning prügi sorteerida, lisaks näidati, kuidas kaunistada küpsiseid, mis mõistagi tekitas mudilastes enim elevust. „Teooriaosa prügi teemal neid ehk nii väga ei huvitanud, mängud ja kaunistamine meeldisid rohkem,“ lausus Jalak, kes on ka ise Roela kooli lõpetanud.

Õpetaja Merle Aasna ütles, et õpilased said ise vabalt otsustada, kellele nad töötubasid korraldavad ja mida seal teevad. Lisaks eelnimetatud kahele korraldati ka kunsti töötuba Triinu lasteaia rühmale ning spordipäev esimese kursuse tisleri eriala õpilastele.

„Õpilased ise valisid, kuidas teevad, mida teevad, kellele teevad. Minu ülesanne on olnud ainult taustajõuks olla,“ selgitas Aasna.

Töötoas prooviti kätt rätikust loomade voltimises. Foto: Elis Heinmaa