Aru Grupi juht: konkurentsis püsimine on võrreldav tippsportlase eluga

Juhan Viise 1

Kadrina mees Juhan Viise pälvis tänavu maakondliku aumärgi panuse eest Lääne-Virumaa majanduse arengusse. Viise on taasiseseisvusaja alguses loodud saeveskist arendanud puidutööstusettevõtte, mis pakub tööd ligi 180 inimesele.

Aru Grupi juhatuse esimees Juhan Viise on valdava osa elust olnud seotud Kadrina kandiga. 1983. aastal lõpetas ta Kadrina Keskkooli ning suundus õppima Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse (EPA) metsamajanduse eriala.

EPAs õppis Viise üheaegselt praeguse äripartneri Andres Lindamiga ning kooli lõpetamise järel algas meeste koostöö. „Tegelesime talupidamisega 1989. aastal vastuvõetud ENSV taluseaduse ja hiljem 1991. aastal kehtima hakanud Eesti Vabariigi maareformi võimaldatud raamides,“ meenutas Viise. „Mõningane oma metsamaa olemasolu ning samuti saematerjalide ekspordivõimalused 90ndate esimesel poolel andsid tõuke saetööstuse loomiseks.“

Aru Grupi algus

Nii asutati 1993. aastal AS Aru Grupp. „See on klassikaline Eesti kapitalil erastamisprotsessi abita toimunud ettevõtluse tekkelugu,“ nentis Viise. „Kaks meest, tõsise tahtmisega tööd teha ja hea õnnega, lõid ettevõtte. Häid töökaaslasi ja kliente oma teel liites õnnestus kokkuvõttes neis tegemistes edukas olla.“

Ettevõtte arengu juures tõi ta olulise verstapostina välja selle, et juba paari aastase tegevuse järel alustati saetööstusele ja viljakasvatusele lisaks lõpptoodete – akende, uste ja treppide – tootmist.

„Väga oluliseks tähiseks võib pidada ka põllumajandustegevuse jõulisemat arendamist ning puidutööstusest eraldiseisva firma Aru Põllumajanduse OÜ loomist,“ lisas ettevõtja. Osaühing sai alguse üle 15 aasta tagasi ning seda juhib Andres Lindam.

Aru Grupi senisele tegevusele tagasi vaadates märkis Viise, et olulised olid ka negatiivse mõjuga kriisiaastad. „2009. aastal kukkus tootmismaht 2006. aastaga võrreldes poole peale. Tellimusi ei olnud, pangad nõudsid jõuliselt investeerimislaene tagasi. Samas need paar rasket aastat tegid meid tugevaks ja edaspidise suhtes targemaks,“ kinnitas ettevõtte juht.

„Oluline on ka möödunud 2016. aasta, mil kinnitusime mitmele olulisele turule ning tegime ka hea majandustulemuse.“

Ekspordi sihtturud

Nüüdseks koosneb ettevõte neljast tehasest: akna-uksetehas, trepitehas, liimpuidust komponentide tehas ja majatehas. Viimases toodetakse nii palk- kui elementmaju. „Aastad on erinevad, kord annab üks tootmine parimat tulemust, kord teine,“ selgitas Viise.

Suurem osa Aru Grupi toodangust eksporditakse. „Peamised turud on Norra, Rootsi, Taani, Holland, Iirimaa, Island, Jaapan. Lisaks veel sihtriike, kuhu vähem tarneid teeme,“ loetles ettevõtte juht. Kaugemaks sihtriigiks on Jaapani kõrval ka USA.

Kauba kohaletoimetamisel ette tulnud huvitava seiga tõi Viise aga hoopis kodumaalt. „Väga eriline oli akende tarne Naissaarele, kuhu meie paigaldajad tormivangi jäid.“

Pikk on ka loetelu paikadest, kust toorainet tuuakse. Puitu ostetakse sisse nii Baltikumist, Venemaalt, Skandinaaviast, Taanist, Saksamaalt kui ka Balkanimaadelt, Brasiiliast ning USA- st.

Tihe konkurents

Konkurents on Viise sõnul tihe nii kodu- kui välismaal. „Konkurentsis püsimine on võrreldav tippsportlase konkurentsis püsimisega – iga päev tuleb sooritust järjest paremini teha.“

Teiste puidutööstusettevõtete kõrval tuleb silmas pidada ka muid materjale kasutavaid tööstuseid. „Materjalide alternatiividest tulenev konkurents on nii avatäidete kui majade puhul kindlasti arvestatav, vähem on seda tunda puittreppide osas,“ sõnas Viise.

Samas nentis ta, et materjalipõhised eelistused on aastate lõikes üsna püsivad. „Oma koht on  turul jätkuvalt  nii plastikust, alumiiniumist kui ka puidust aknal.“

Panus kogukonda

Aru Grupis töötab ligi 180 inimest. „Tööle käiakse kuni 50 km raadiusest. Personal on meil väga püsiv,“ kiitis Viise.

Töökohtade loomine ei ole aga ainus panus, mida ettevõte kogukonda annab.

Suurt tähelepanu on pälvinud Juhan Viise algatatud arvutijoonestamise võistlus CADrina, mis on aga vaid jäämäe tipp. Kadrina Keskkooli ja Aru Grupi koostöös kutsuti juba 2005. aastal ellu valikaine „Ärijuhtimine ja tehnoloogia alused“, millest on nüüdseks välja arenenud reaal-tehniline õppesuund.

„Kadrina Keskkooli püüame jõudumööda inseneriõppe kaudu toetada. Praktikumid ja seminarid toimuvad jätkuvalt meie juures,“ selgitas Aru Grupi juht.

Kriisieelsel ajal korraldati ka välispraktikaid Hollandisse, Saksamaale, Suurbritanniasse ja mitmesse teise riiki. „Loodame, et ka meie ostjad välismaal kosuvad ning suudame lähiaastatel välispraktikumid nende juures uuesti käivitada.“

Viise sõnul leidub noori, kes on pärast õpinguid nii Aru Gruppi kui teistesse Virumaa ettevõtetesse tagasi tulnud. Samas ei lähtuta õppetöö toetamisel otseselt ettevõtte huvist lahendada seeläbi personaliküsimusi.

„Osaleme selles töös, kuna leiame, et haridus on valdkond, kus Aru Grupi sotsiaalne panus kogukonna hüvanguks on parima kasuteguriga.“

Aru Grupi juhatuse esimees Juhan Viise ütles maavanema Marko Tormi vastuvõtul kuldse vapimärgi üleandmise järel, et see on tunnustus kogule Aru Grupi meeskonnale ja Kadrina Keskkooli kollektiivile. Foto: Meelis Meilbaum