Arutati riigigümnaasiumi asukoha üle

gümnaasium

Rakvere linnavolikogu on algatanud detailplaneeringu plaaniga rajada Rakvere gümnaasiumi ringteele riigigümnaasium. Mitte kõik ei ole aga selle ideega päri ning alternatiivse asukohana nähakse Vabaduse 1 asuvat Alar Kotli projekteeritud maja.

Liisi Kanna

Rakvere gümnaasiumi aulas toimus avalik arutelukoosolek, kus oli kõne all tulevase riigigümnaasiumi asukoht. Koosoleku kokku kutsujad leiavad, et erinevaid variante on liiga vähe analüüsitud.

Kogunemise üks korraldaja ja moderaator, Rakvere linnavalitsuse liige Marti Kuusik nentis, et koosoleku üheks praktiliseks väljundiks on ettepanek volikogule tellida uuring, milles oleks käsitletud ajaloolisse hoonesse riigigümnaasiumi rajamise võimalusi nii numbriliselt kui visuaalselt.

Miks eelistada Kotli maja?

Kuusik esitas ka kolm põhjust, miks peaks riigigümnaasiumi looma just ajaloolise maja baasil. Kõige olulisemana tõstis ta esile, et Vabaduse 1 asuval hoonel on Rakvere tingimustes kõige sisukam „oma lugu“.

„Kool, millel on pikk ajalugu, eriti, kui seda toetab pikka ajalugu kehastava hoone olemasoluga, omab ühte väga suurt vara – oma lugu. See on lugu, läbi mille uued õppijad hakkavad jagama vaimset ühisosa enne neid elanud ja tegutsenud inimestega, nende parimate tegudega,“ selgitas ta oma sõnavõtus.

Teine põhjus on Kuusiku sõnul linnaehituslik. „Kui on võimalik lahendada haridusvõrgu arenguküsimus ära ilma niivõrd tundlikul alal suuri ehituslikke mahte püstitamata, peaks seda tegema. Milleks sulgeda vaateid ja riskida, et võib-olla saame võõrkehana mõjuva ajalise lahenduse.“

Viimaks nimetas ta majandusliku argumendi. „Kolmas põhjus on majanduslik. Kui riigi toega saame korda ajaloolise gümnaasiumihoone, ja võimalik, et ka ühe põhikoolihoone, ei pea me linna vahenditest remontima kahte koolimaja.“

Ka ürituse teine korraldaja, Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla ei poolda volikogu praegust otsust. „Tõsiseltvõetav alternatiiv on riigigümnaasiumi rajamine vanasse gümnaasiumi. Puuduvad ka piisavad argumendid, miks uus hoone peaks rajatama sellele asukohale,“ võttis Jaadla oma seisukoha kokku.

Miks rajada uus hoone?

Rakvere linnavolikogu esimees Toomas Varek nentis, et ehkki üldrahvalikku koosolekut ei ole tõesti riigigümnaasiumi asukoha osas toimunud, on teemat laiapõhjaliselt arutatud. „Kaasatud on nii volikogu komisjone kui Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaid. Nemad arvavad, et see on üks parimaid kohti,“ märkis Varek. „Arvan, et need arutelud on aktiviseerunud tänu valimistele.“

Varek pooldab uue hoone rajamist ja nö tühjalt lehelt alustamist. „Uus maja on atraktiivne. Meil on vaja noori õpetajaid. Tulla tahetakse ikka kaasaegsesse hoonesse. Me ei saa sellist keskkonda luua muinsuskaitse all olevasse hoonesse.“

Rakvere linnavalitsuse hariduskomisjoni esimees ja Rakvere Reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo ei osalenud küll ise koosolekul, kuid selgitas Kuulutajale antud intervjuus, miks on just uue hoone rajamine parim valik.

„Miks üldse uus maja? Linnal on võimalus hoida kokku ühe hoone ülalpidamiskulud, juhul kui linna põhikooli võrk jääks Vabaduse tänava, Võidu tänava ja Tartu tänava kooli kanda. Selle kolme maja maht kataks ära linna põhikoolivõrgu vajadused, seal hulgas ka erivajadusega laste vajadused (HEV), mille jaoks praegu ruumi ei ole“ selgitas Marksoo. „Teiseks, kui hakatakse uut maja ehitama, ei oleks vaja asenduspindu. Ehitamine võtab umbes kaks aastat, ühegi kooli igapäevast tööd ei lööda segamini.“

Hariduskomisjoni esimees märkis, et kui anda Vabaduse tänava hoone riigigümnaasiumiks ära, siis Võidu, Tallinna ja Tartu tänava hooned ei kataks ära linna vajadusi. Ühele neist tuleks hakata rajama juurdeehitist. „Samal ajal on linnal väga vaja töö- ja tehnoloogiaõpetuse kompleksi. Euroopa rahadest on võimalik põhikoolivõrgu jaoks taotleda lisaraha ainult ühele objektile. Ei Tallinna ega Tartu tänava hoone juurde ei ole võimalik rajada juurdeehitust pluss töö- ja tehnoloogiaõpetuse kompleksi. Uue hoone rajamisega saaks ühtlasi ära lahendada kaks sõlmprobleemi: ruumid tehnoloogiaõpetuse andmiseks ja HEV lastele. “

Ta nentis, et kuigi otsuse aluseks on ratsionaalsed argumendid, on uus hoone ka kõige õiglasem.

„Rakvere linnas on kaks kooli. Mõlemad koolid on väärt seda, et sealt võiks gümnaasiumi hariduse andmine jätkuda. Uus maja on neutraalne koht, uus meeskond on vaba senistest traditsioonidest. Uue kooli käima saamine võtab 10-15 aastat aega, lihtsam on, kui ei ole hoone ajaloolist pärandit seal kõrval.“

Rakvere linnavalitsuse liige Marti Kuusik märkis Rakvere gümnaasiumi aulas toimunud arutelukoosolekul, et sooviks otsustajatelt saada võrdlust, kus tõestatakse ära, miks on kõige õigem riigigümnaasiumi tarbeks rajada gümnaasiumi ringile uus hoone. Kuusik tõi ka mõttesuuna näitajaks ühe enda koostatud variandi. Foto: Liisi Kanna