Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel

25.–26. märtsil toimus virtuaalkeskkonna Zoom vahendusel arendusseminar Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa ja Raplamaa kohalike omavalitsuste haridus- ning sotsiaaltööspetsialistidele. Meie maakonnast osalesid Vinni, Viru-Nigula, Tapa ja Väike-Maarja valla ning Rakvere linna esindajad. Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu esindajaks oli Ingrid Pärnamäe.

Seminari avas Ene Käpp, ETKA Andras juhatuse esimees. Haridus- ja teadusministeeriumi elukestva õppe ja oskuste osakonna asejuhataja Külli All andis ülevaate hetkeolukorrast ja suundadest „Haridusstrateegia 2035“ valguses, sh kohalike omavalitsuste rollist täiskasvanuhariduse edendamisel. Tööturu tulevikusuundadest rääkis OSKA programmijuht, SA Kutsekoja liige Tiia Randma.

Analüütik Anu Tõnurist andis ülevaate ja viis meid virtuaalsesse praktilisse töötuppa „Täiskasvanuharidusega seotud statistiliste andmete otsimine ja analüüsimine“. Kuidas aru saada, tõenduspõhiselt veenduda, milline on olukord täiskasvanud elanikkonna haridusega meie piirkonnas? Lähtudes haridussilm.ee statistilistest andmetest on paljud inimesed leidnud tee elukestva õppe juurde, et kaasas käia tööturu nõudmiste ja trendidega ning olla kursis kaasaegse infoga.

Praktilisi kogemusi kursuse „Kas koolitus võib ka ellu äratada?“ läbiviimisest madala haridustasemega sihtrühmadele tutvustas Riina Kütt, Koolituskeskuse Tungal omanik.

Saaremaa valla juhtumikorraldaja, endine sotsiaaltööspetsialist Monika Sarapuu nimetas oma kogemuste põhjal haridust vaesuse leevendamise võimaluseks. Sarapuu rõhutas haridus-, sotsiaal- ja noorsootöö spetsialistide omavahelise koostöö vajadust. Kui inimene on sattunud raskustesse ja ka kooliharidust napib, siis üksi ta sellest välja ei tule. Praktika näitab, et kohaliku omavalitsuse märkamine ja tugi aitab elukestva õppe radadel edasi.

Seminaril toimus arutelu teemal „Miks täiskasvanuna õppimine on oluline? Erinevad vaatenurgad“, juhendajateks Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu (Kasvulava OÜ). Diskussiooni käigus jõudsime järeldusele, et elukestev õpe toimib erinevatel tasanditel ja organisatsioonides. Koolitused toovad välja igapäeva rutiinist, saadakse kokku oma eriala valdkonna inimestega.

Koolitusi pakutakse otse tööandjatele koolitusfirmade ja täiendõppeosakondade poolt. Kuid on ka koolitusi, mis toimuvad projektide raames, sihtrühmadeks madalama haridustasemega, aegunud oskustega inimesed. Sageli on vaja kohalike omavalitsuste spetsialistide abi ja koostööd, et leida üles need inimesed, kellele on antud tegevus suunatud.

Arendusseminari käigus tõdesime, et omavaheline koostöö on tähtis, sest eesmärk on meil üks – tagada ja toetada õppimist, sealhulgas nn elukestvat õpet, mis on tänapäeval möödapääsmatuks lahenduseks.

Kohalikes omavalitsustes on olemas haridus- ja sotsiaaltööspetsialistid ning teised haridusvaldkonna inimesed, kuid parim tulemus tekib läbi koostöö ja selleks ongi vaja kokku saada, mida virtuaalkeskkond ka võimaldab. Täpsem info arendusseminaride kohta on leitav andras.ee/agenda.

Arendusseminari korraldas Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras Erasmus+ projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava“ raames.

Tiiu Säbel,

Täiskasvanuhariduse koordinaator Lääne-Virumaal