Arvo Pärdi muusikamaja valmimisele astuti samm lähemale

Arvo Pärdi muusikamaja eskiis. Allikas: Rakvere linnavalitsus

Rakvere linnavolikogu andis ükshäälselt nõusolek sõlmida Rakvere linna ja Eesti Kultuurkapitali vahel lepingu Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitamiseks. Kultuurkapital toetab ehitust 21 miljoni euroga.

Liisi Kanna

Möödunud kuul andis Eesti Kultuurkapitali nõukogu teada otsusest rahastada Arvo Pärdi muusikamaja ehitust. Sõlmitava lepingu järgi on tööde hinnanguliseks maksumuseks koos käibemaksuga kuni 23 miljonit eurot, tööde lõppmaksumuse summast katab Kultuurkapital 91,3 protsenti ja linn 8,7 protsenti. „Oleme tänulikud, et nõukogu arvestas ehitushinnaindeksi kallinemist, sest projekti eelkalkulatsiooni alusel planeeriti muusikamaja ehituse maksumuseks algselt 16 miljonit eurot,“ märkis Rakvere linnapea Triin Varek otsuse teatavaks saamise järel.

Eesti Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa kinnitas, et riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele toetuste määramisel arvestatakse asjaoluga, et paari viimase aasta jooksul on ehitamine oluliselt kallinenud. „Riigikogu kultuurikomisjonile esitatud materjalides toodud ehituste maksumused põhinesid 2020. aasta alguses tehtud arvutustel ning need ei saa olla aluseks tänastele otsustele. Tähtsam arvudest on aga kindlasti see, et me saame pingereas kolmandana seisva kultuuriehitise hoomatavas tulevikus valmis ehitada. Riigikogu muutis 2022. aastal Kultuurkapitali seadust ning nüüd saab üheaegselt toetada enam kui kahe riiklikult tähtsa kultuuriehitise valmimist ja enam ei pea jäigalt lähtuma pingereast. Mäletame, et veel eelmise aasta sügiseni kehtinud seadus poleks lubanud Arvo Pärdi nimelisele muusikamajale toetust eraldada enne kui pingereas eespool paiknevatest ehitistest vähemalt üks oleks lõpuni rahastatud,“ kommenteeris ta.

„Oluline on ka, et ehitamist ei rahastata kultuuri ja spordi arvelt, vaid Kultuurkapitali käsutuses on piisavalt ainult selleks otstarbeks ettenähtud vahendeid, et muusikamaja ehitus Rakvere poolt soovitud mahus ja tempoga ära rahastada. Kõige tähtsam on Rakvere inimestele ja kõigile Eesti muusikaelu heast käekäigust hoolivatele inimestele, et me saame peagi juurde ühe ilusa kontserdimaja,“ ütles Allikmaa.

Viimatisel istungil kiitis lepingu sõlmimise heaks ka Rakvere linnavolikogu. Linnapea Triin Varek selgitas saadikutele, et lisaks muutunud summale jäid lepingusse sisse mitmed muudatused, mis toetavad linna huve.

Muuhulgas loetakse abikõlbulikeks Rakvere linna poolt seni muusikamaja rajamiseks tehtud kulud – arhitektuurikonkursi läbiviimine, detailplaneering, ligipääsuks vajalike teekoridoride ehitamine ja kommunikatsioonide ümber tõstmine.

„Iseenesest see tähendab seda, et linn on justkui oma osaluse panustanud, oleme pea kaks miljonit juba investeerinud. Need kulud, mis linn on juba teinud, saame me ka esitada ja need saavad meile välja makstud. See on suur pluss, kuna on palju ka sellist, mis lepingusse võibolla ei mahu – mööbel, klaverid – selle raha eest saame neid vajalikke asju soetada,“ rõõmustas Varek.

„Lisaks, kuna oleme elanud kriisist kriisi, siis on ka kokku lepitud sellest, et vaatame aasta pärast üle, kuhu me oleme jõudnud, mis seisus oleme ja kas see rahastus on piisav. Kas on midagi toimunud näiteks ehitushindadega, kas see vajab uuesti indekseerimist. Nii et meil on ka selles osas kindlus, et kui midagi peaks halvemaks muutuma, kallinemine toimuma, siis on meil võimalus lisakulud Kultuurkapitaliga eraldi läbi arutada,“ selgitas linnapea lepingu sisu.

Arvo Pärdi muusikamaja peaks valmima 2025. aastal, küll aga on ka selle osas vajadusel ruumi paindlikkusele.