Haridusasutused said rahasüsti

Kunda kool www.kundakool.ee 004

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas anda sihtotstarbelist toetust Kunda ühisgümnaasiumile, Veltsi lasteaed-algkoolile, Tapa muusika- ja kunstikoolile ning Vinni lasteaiale, kokku ligi 152 000 eurot.

Liisi Kanna

Toetust jagatakse regionaalse investeeringutoetuse programmi raames, mille vahenditest toetatakse investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.
2017. aasta taotlusvooru esitati 145 projekti, millest rahuldati 37. Lääne-Virumaalt esitati üheksa taotlust, rahastuse sai neist neli. Toetussumma oli kokku 2 185 011 eurot, millest ligi 152 000 eurot eraldati meie maakonna projektidele.
Maksimaalse toetussumma, 80 000 eurot sai Kunda ühisgümnaasium katuse esimese etapi ehitustöödeks. Ligikaudu sama palju panustab Kunda linn selle aasta eelarvest.
Ehitustööde esimeses etapis saab uue katuse kooli võimla ja riietusruumide osa. Korduvalt lapitud lamekatus vahetatakse välja viilkatuse vastu.„Regionaalsete investeeringute programmi esitatud projekti teostamise tähtaeg on märts 2018,“ märkis Kunda linnavalitsuse arendusnõunik Eve Ojala-Bakradze. „Mis ajaks katuse esimene etapp valmis saab, on hetkel raske päris täpselt öelda, sest vastav hange on ettevalmistamisel. Kui õnnestub kiiresti ehitaja leida, siis loodame, et selle aasta jooksul.“
Katuse projekteeris eelmisel aastal OÜ Zoroaster. „Projekteeritud on kogu uus katus ja perspektiivis tuleb see ka tervikuna välja vahetada. Kas seda teeme kohe järgmisel aastal või hiljem, sõltub linnavolikogu seisukohast ja rahaeraldustest,“ lisas arendusnõunik.
Veltsi lasteaed-algkooli ventilatsioonisüsteemi ehituseks andis EAS ligi 37 000 eurot, mis on 75 protsenti ehk maksimaalne toetatav osakaal kogumaksumusest.
„Selle raha eest ehitame tervele majale soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi,“ selgitas Rakvere vallavanem Aivar Aruja.
Ta lisas, et hange lõppes äsja ning tööd teostatakse vahemikus juuni kuni august. „Kümme last käivad ajutiselt oma kasvatajatega Tõrma lasteaias Trika-Traks.“
Tapa muusika- ja kunstikool sai pea 23 000 eurot teise korruse pööningu lae soojustamiseks. Toetus moodustab samuti 75 protsenti kogumaksumusest. Projekti raames soojustatakse katus ja luuakse kooli tegevuseks parem mikrokliima.
„Tööd on planeeritud suveperioodiks,“ märkis Tapa vallavanem Alari Kirt ja lisas, et nii ei sega tegevused kooli õppetööd.
Vinni vald taotles lasteaia tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks toetust veidi üle 48 000 euro. Abikõlbulikuks loeti aga vaid soojussõlme vahetusega seotud kulud ning toetust eraldati ligi 12 000 eurot.
„On hea meel, et saame juba midagi valla laste jaoks ära teha, see on suure asja väike algus,“ kommenteeris Vinni vallavanem Rauno Võrno. „Tulevikuplaan on lasteaed renoveerida.“