Asutati Kaitseliidu piirikaitse malevkond

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ülem ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. Foto: Viru malev

Kirde maakaitseringkond asutas uue eksterritoriaalse ehk maakaitseringkonna põhise struktuuriüksuse, milleks on Kaitseliidu piirikaitse malevkond. Uue malevkonna eesmärgiks on toetada Eesti piiri kaitset nii kriisiolukorras, kui ka vajadusel muul ajal, valmistades inimesi ette erinevateks piirikaitse ülesanneteks. Asutamiskoosolek toimus 19. oktoobril Alutaguse malevas Jõhvi linnas.

„Seni, kuni meie idanaaber Venemaa ja tema koostööpartner Valgevene jätkavad agressiivset tegevust, sealhulgas Balti maade piiriäärsetel aladel, tuleb olla valmis iga ajahetk reageerima, et kaitsta oma maa ja riigi piiri esimesest mullakamarast,“ ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ülem ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „3. novembril toimub vastloodud piirikaitse malevkonna üldkoosolek, kus valitakse eestseisus ja pannakse paika esmased tegevused ning 2024. aasta tegevuskava.“

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond on viimastel aastatel saanud häid kogemusi piiri kaitse ülesannete täitmise osas nii Covid-19 kriisi ajal turvalisuse tagamisel omas vastutusalas, aga ka spetsiifilisemate ülesannete täitmisel õppuste Okas 21, Wisent 22, Kilp 22 raames ja tänu 2022. aastal läbi harjutatud hädaolukorra lahendamise plaanile. Uus malevkond hakkab tegema koostööd erinevate ametkondadega, sealhulgas tihedamalt politsei- ja piirivalveametiga.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juhi Eerik Purgeli sõnul on Kaitseliidu ja PPA koostöö suurendamine õige suund turvalisema Eesti poole. „Loodav Kaitseliidu piirikaitse malev loob tingimused kaitsevõime kasvatamisele ja aitab politsei- ja piirivalveametil paremini ühiseid eesmärke täita. Üksus on toeks piiril võimalike kriiside ja hädaolukordade lahendamisel, olgu selleks siis massiline sisseränne või hübriidrünnak,“ lisas Purgel.

„Kutsume ülesse kõiki huvilisi igast Eesti paigast liituma Kaitseliidu piirikaitse malevkonnaga. Koos sinuga, on meie riigi kaitse piiril tugevam!“ julgustas ringkonna pealik Ainsalu huvilisi ühendust võtma.

Kuulutaja