Rakveresse planeeritakse jõulinnakut

jõulinnak foto 2

Rakvere spordikeskus taotleb EASist rahastust jõulinnaku rajamiseks – kui kõik hästi läheb, saab see valmis juba tänavu sügisel.

Liisi Kanna

Viimatisel Rakvere linnavolikogu istungil otsustati lisada linna arengukavasse muudatused seoses sportimisvõimaluste arendamisega: jõulinnaku rajamine kinnistule Kastani 14 Rakvere ja discgolfi raja loomine linnametsa.

Projekti rahastus

Muudatused võeti tavatult vastu esimesel lugemisel, kuna ukse ees oli tähtaeg esitada EASile taotlus välijõusaali ehituse rahastuse saamiseks – hindamisel saab taotlus lisapunkte, kui kavandatav tegevus sisaldub piirkonna arengukavas. Linnaku eeldatav rajamismaksumus on 30-40 tuhat eurot, millest 75 protsenti on võimalik taotleda „Regionaalsete investeeringutoetuste programmist“.

Rakvere spordikeskuse direktor ja linnavolikogu liige Marti Kuusik ütles, et EASi komisjon teeb otsuse mai lõpuks. „Positiivse arengu korral loodame juuni lõpuks hanke läbi viia ja linnaku rajamine toimuks teisel poolaastal – arvatavasti suvel-varasügisel,“ lisas ta.Kui aga EASist positiivset otsust ei tule, peab jääma lootma linna rahakotile. „Alati on võimalus, et linn rahastab asju ainult omavahenditest, kuid arvusaadavalt seisavad linna ees pidevalt ka tõsised valikud, nii et selle linnaku loomiseks kuluks lisaraha väga marjaks. Loodame parimat!“ sõnas Kuusik.

Ka Rakvere linnapea Marko Torm tõi istungil välja, et jõulinnaku rajamist tuleb igal juhul kaaluda. „Kui rahastust ei saada, siis on see tõenäoliselt lisaeelarve küsimus,“ märkis Torm. Ta nentis, et rajatise mõjuala võiks olla umbes tuhatkond inimest, maakonna mõõtmes isegi kaks tuhat, aktiivselt kasutajaid umbes viiskümmend.

Treeningelemendid

Jõulinnakut planeeritakse spordikeskuse territooriumile, rannavolleplatside kõrvale, tiigi suunas, Kastani pst ja Silla tn nurka muruplatsile. Marti Kuusik kirjeldas, et tegemist oleks rikkaliku kasutusvõimalust pakkuva jõulinnakuga, kus leiavad häid liigutamisvõimalusi nii noored kui vanad. „Lisaks staatilistele seadmetele tuleb teatud mahus ka liikuvaid seadmeid. Põhiliselt on tegemist siiski kangide, redelite, rööbaspuude, postide ja rõngastega, mis pakuvad laia võimaluste ampluaa tegeleda treenimisega oma keharaskuse abil,“ märkis spordikeskuse direktor. Jõulinnakute võrgustikJõulinnakuid kui viimastel aastatel järjest populaarsust koguvaid spordirajatisi loodetakse aga tulevikus Rakverre rohkemgi püstitada. „Plaan on vajalik juba sellekski, et edasiliikumine oleks sihipärane. Jah, oleme visandanud kava jõulinnakute võrgustiku rajamiseks,“ kinnitas Kuusik.„Pikemas plaanis võiks linnas olla lisaks ühele suurele jõulinnakule ka mõned keskmise suurusega näiteks koolide juures ning rida väikseid punkte üle linna parkides-haljasaladel, et liikumisharrastajal oleks neile hea n-ö otsa komistada – et kasuliku tegevuse alustamise lävi oleks võimalikult madalale viidud,“ selgitas ta. 

Jõulinnakut planeeritakse spordikeskuse territooriumi kinnistule Kastani 14, rannavolleplatside kõrvale, tiigi suunas, Kastani puiestee ja Silla tänav nurka muruplatsile. Foto: Liisi Kanna

jõulinnak joonis 2

Eskiis. Lisaks staatilistele seadmetele tuleb plaanitavasse linnakusse teatud mahus ka liikuvaid seadmeid. Allikas: Rakvere spordikeskus