Avatud meele ja tulise hingega – eripalgeline kultuurifestival Tamsalus

Oli 1993. aasta varakevad ning taasiseseisvunud Eesti oli saamas kaheaastaseks. Olid keerulised ajad, kus nii riik kui iga inimene võitles toimetuleku ja parema tuleviku eest ning erivajadustega inimeste ühiskonda kaasamine ja võrdsete võimaluste loomine oli teisejärguline teema. Kuid just sel aastal loodi sotsiaalminister Marju Lauristini toel Eesti Puuetega Inimeste Koda, mis tähistas mõttemaailma muutuse algust – rabeleda välja nõukogude ajast meisse sügavale juurdunud nn puudega ühiskonna staatusest. Selleks aga oli vaja muuta mõttemaailma ja seadusandlust.

Just loodud Eesti Puuetega Inimeste Koja esimeseks suureks ja mõttemalle muutvaks algatuseks sai puuetega inimeste kultuurifestivali korraldamine. Nüüdseks traditsiooniliseks kujunenud ja kuni koroonakriisini iga-aastaselt toimuva kultuurifestivali korraldamisel seati endale kõrged ja kohati isegi täitmatud eesmärgid – ühelt poolt tuua hooldekodudesse, kodudesse või erikoolidesse peidetud puudega inimesed avatud ühiskonda ja teisalt julgustada nn „tavainimesi“ eelarvamustevabalt ja hirmuta puudega inimestega suhtlema. Ja nagu ikka on heaks ühendajaks laul, tants ja rõõmus meel.

1993. aastast toimunud puuetega inimeste kultuurifestival leiab aset juba kahekümne viiendat korda. Tegemist on unikaalse ja kõige pikema traditsiooniga puuetega inimeste kultuurisündmusega Eestis, kus astuvad üles lauljaid, tantsijaid, instrumentalistid ja näitetrupid üle Eesti. Igal aastal jõuab publikuni mitu erinäolist etteastet nii lastelt, täiskasvanutelt kui ka eakatelt.

Tänavu toimub puuetega inimeste kultuurifestival Tamsalus, enne seda, üle-eelmisel aastal, Rakveres, kus teatepulk võeti üle Tartult, kus toimusid kolm väga menukaks kujunenud festivali. Meie festival on kui rändteater, liikudes ringi mööda imeilusat Eestimaad ja tuues puuetega inimeste loodud kunsti ja rõõmu igasse piirkonda.

Puuetega inimeste kultuurifestival on erivajadustega inimeste ja nende lähedaste seas pikisilmi oodatud sündmus, milleks valmistutake terve aasta. Esinejate seas on nii pikaajalise kogemusega esinejaid kui ka mitmeid uusi üllatavaid tegijaid.

Kui alguses oli tegemist pigem „ise teeme ja ise naudime“ stiilis üritusega, siis tänaseks päevaks pole tegemist enam ammu ainult puuetega inimestele suunatud ettevõtmisega. Kuigi jah, laval on endiselt vaid erilised inimesed, kuid saalis on aina rohkem neid, kel otsene side erivajadustega inimestega puudub.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja korraldustoimkond julgustab kõiki osalema festivalil publikuna ning märkama, kui suurepärast kultuurielamust pakuvad puuetega inimesed ja kui väga nad naudivad suurel laval esinemist.

Tulles avatud meele ning hingega, on positiivne emotsioon vitamiinina tagatud. Uskuge, kõik on võimalik ning rohkemgi veel. Seega, ootame teid kõiki 18.–19. juunil Tamsalu kultuurimajja.

Monika Haukanõmm,

Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees