Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

Alates 01.04.2021 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprillil kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Kogukonna areng – (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine – (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

NB! Alates 2021 kevadvoorust käib taotlemine läbi e-toetuse keskkonna, mis on Riigi Tugiteenuste Keskuse elektrooniline taotluste ja dokumentide esitamise keskkond, mille kaudu toetuse taotleja esitab taotluse ja taotlusega seotud dokumente.

Lääne-Virumaa infopäev toimub veebikeskkonnas 09.04 kell 15.00. Infopäevale saab registreeruda kuni 08.04. järgneval lingil.

Infopäeval antakse ülevaade programmist, määruse muudatustest ja e-toetuse keskkonnast. Enne infopäeva toimumist saadetakse link registreerunute e-posti aadressile.

Täpsem info ja juhendid on leitavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel (www.virol.ee). Programmi määrusega saab tutvuda siin.

Lisainformatsioon:

Mari Knjazev

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Arendus- ja väliskoostööspetsialist

Mob +372 524 3927