Brüsselis peeti Euroopa kosmosepoliitika tippkonverents

jaadla

  1. ja 24. jaanuaril toimunud Euroopa kosmosepoliitika aastakonverents tõi Brüsselisse kokku ligi 1000 valdkonna tippspetsialisti üle Euroopa.

Selleaastasel kümnendal juubelikonverentsil oli teemaks kosmosevaldkonna edasiarendamine Euroopas. Tippkonverentsil, mis toimus Euroopa komisjoni president Jean-Claude Junckeri patronaaži all, võtsid sõna Euroopa komisjoni asepresidendid ja volinikud ning kosmosevaldkonna juhid Euroopas, eesotsas Euroopa Kosmoseagentuuri direktori Johann-Dietrich Wörneriga.

Konverentsil tõdeti, et Euroopa on kosmosevaldkonna arendamisel tihedas konkurentsis Ameerika, Hiina ja Indiga ning teiste kosmoseriikidega. Euroopa kosmosevaldkonna arendustegevusest tõuseb kasu kodanikele, ning see on ka oluline strateegiline valdkond Euroopa julgeoleku alal.

„Tänapäeva innovatsioon ja tehnoloogia areng, n-ö „uue laine“ internetiettevõtlus, uudsed „targa linna“ ja keskkonnalahendused põhinevad suuresti areneval kosmosevaldkonnal. Tihti, ja seda iseenda teadmata, kasutame igapäevaselt oma nutiseadmetes laialdaselt kosmoseteenuseid,“ sõnas konverentsil osalenud Euroopa Regioonide Komitee kosmosevaldkonna raportöör Andres Jaadla.

Jaadla sõnul leidis ta konverentsi vältel aega ka mitmeks olulisiseks lühikohtumiseks, kus sai rõhutatud linnade ja regioonide rolli kosmosevaldkonna rakendamisel kohalikul tasandil, sealhulgas Euroopa Parlamendi liikme Jerzy Buzeki ja kosmose valdkonna eest vastutava voliniku Elżbieta Bieńkowskaga.

„Oli rõõm tõdeda, et nii Euroopa Parament kui ka Euroopa Komisjon on avatud koostööks linnade ja regioonidega. Omakorda komitee poolt on ettevalmistamisel ka linnadele ja regioonidele kosmoserakendusi teadvustav ümarlaud Brüsselis, 8. veebruaril. Asjalik koostöö on tuntav,“ lisas raportöör.

Konverentsi lõpetas oma sõnavõtuga Europarlamendi liige ja ITRA komisjoni esimees Jerzy Buzeki, kes rõhutas kosmosevaldkonna rahastuse jätkumise vajaduse olulisust ka Euroopa Liidu järgneval eelarveperioodil.

Kuulutaja

Eestist osales konverentsil Euroopa Regioonide Komitee kosmosevaldkonna raportöör Andres Jaadla. Foto: erakogu