Kutsutakse üles tunnustama täiskasvanud õppijaid

Tänavugi oodatakse kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada kuni 7. juunini neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

„Kriis on loonud olukorra, kus täiskasvanud peavad järjest enam midagi uut õppima, et muutunud oludega kohaneda,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak. „Õppimine aitab nii tööalaselt edasi jõuda kui igapäevaelus paremini toime tulla ning meil on hea meel enesetäiendamisega tegelevaid täiskasvanuid tunnustada,“ lisas Haidak.

„Ootame kõiki inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu,“ lausus ETKA Andras projekti koordinaator Monica Marfeldt.

Lisaks soovitakse konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed.

Konkursi raames otsitakse ja tunnustatakse ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

Õppijasõbraliku tööandja konkursiga soovitakse esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning investeeritakse töötajate ümberõppesse.

Eelmisel 2019. aastal pälvis aasta õppija tiitli Lääne-Viru maakonnas Mario Mikvere ning õpiteo tiitel läks Väike-Maarjasse MTÜ Kotli Maja disainkoolitustele, kus kogukonna liikmetega õppejõu juhendamisel õpiti graafilist disaini ning kujundati meeneid. Õppijasõbralikuma tööandja nominente oli eelmisel aastal üks, Jeld-Wen Eesti AS ning koolitaja nominente kaks, Tiina Mäeks ja Eva Vahtramäe.

Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 9. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 23. korda ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine. Möödunud aastal võttis täiskasvanud õppija nädala sündmustest osa üle 10 000 inimese.

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga.

Kandidaate saab esitada 7. juunini ETKA Andras veebilehel www.andras.ee/tunnustamine. Lisainfot jagavad ETKA Andras projekti koordinaator Monica Marfeldt (monica@andras.ee) ja Lääne-Viru maakonnas täiskasvanuhariduse koordinaator Tiiu Säbel (tiiu.sabel@gmail.com).

Kuulutaja