Virumaa Muuseumid kogub mälestusi Karepa suvedest

Virumaa Muuseumid kutsub kõiki jagama mälestusi Karepa suvedest. Oodatakse mälestusi kui Karepa on olnud koduks, suvekoduks või on viibitud suve- ja rannapuhkusel ning ka lihtsalt sõpradel külas. Kõik vahvad jutud ja seigad on oodatud.

„Kasutame materjali 2020. aasta suveks valmivas Kalame talu suvitajate näituse tarbeks ning kirjutised säilitame Virumaa Muuseumide arhiivkogus,“ kirjeldas üleskutset sihtasutuse peavarahoidja Pilvi Põldma.

Oodatud on ka eredamad mälestused suvesündmustest, tavalistest suvepäevadest ja kui on olnud kindlaid traditsioone. Meenutada võib kohtumisi uute inimestega, pajatada Karepa põlistest elanikest või laagrisuvedest pioneerilaagrites ning ka hilisematest aegadest.

Pilvi Põldma lisas, et kirja võib panna nii vanemate ja vanavanemate poolt kunagi räägitud lood kui ka eelmise suve mälestused.

Kirjutiste pikkus ega vorm ei ole piiratud. Kaasa võib lisada ka fotosid. Kaastöid oodatakse 30. aprilliks aadressil kogud@svm.ee või postiga Tallinna tn 3a, Rakvere, 44306.

Autoreid tänatakse näituse avamisel ning valikuliselt ja kokkuleppel autoritega avaldatakse mälestusi Virumaa Muuseumi toimetiste järgmises numbris.

Sihtasutus Virumaa Muuseumid on asutatud 2002. aastal. Karepa Kalame talu on muuseumide koosseisu kuulunud asutamisest alates. Virumaa Muuseumide arhiivdokumentide kogu sisaldab dokumente ja trükiseid. Vanu taludokumente ja perekonnakirju, isikudokumente. Sinna on kogutud mälestusi elust mõisas ning talus, mälestusi hariduselust, sõjast, küüditamisest jms. Kokku on kogus 27 808 museaali.

Kuulutaja

RM F 485:45 – Vaade Kalame talule Foto: Helmut Jonuks, 1964