Ees ootab Rakvere Memento ühingu aastapäev

Täpselt nädal enne 70 aasta möödumist märtsiküüditamisest, 18. märtsil on MTÜ Memento Rakvere Ühingu 30. aastapäev.

Liisi Kanna

Memento Rakvere Ühing MTÜ 30. aastapäeva pidulik tähistamine toimub 18. märtsil algusega kell 12 Pajusti klubis, kus organisatsioon 30 aastat tagasi ka loodi.

Osalema oodatakse kõiki algaastatel ühingu tegevusega seotud olnud inimesi, represseerimiste all kannatanuid ja Memento Rakvere ühingu liikmeid. Külalistena on oodatud kõik, kelle jaoks ajaloolise mälu säilitamine on tähtis.

Loomise järel hakkas Rakvere Memento esmalt tegelema Okaskrooni mälestusmärgi rajamisega. Mälestusmärk avati 14. juunil 1991. aastal. Teiseks suuremaks ettevõtmiseks kujunes algaastatel Rakvere Vabadussõja monumendi taastamine.

„Algaastate prioriteediks oli tähelepanu pööramine ajaloolise mälu säilitamise vajalikkusele. Kujundati välja tava märtsi- ja juuniküüditamise aastapäeva tähistamiseks, hakati looma Pilistvere kivikalmet jne,“ meenutasid Rakvere Memento ühingu pikaajalised liikmed.

Rakvere ühing on liikmeks Eesti Memento Liidus, kuhu kuulub 1923 inimest viieteistkümnest Memento allorganisatsioonist. Rakvere Mementol on 158 liiget ning vastupidiselt ehk eeldatavale – liikmete arv kasvab. Ühinguga liituvad inimesed, kelle jaoks on möödaniku mäletamine ja teadvustamine oluline.

Rakvere Memento liikmete kokkusaamised toimuvad regulaarselt iga kuu teisel esmaspäeval Targas Majas. Räägitakse eelkõige aktuaalsetel ühiskondlikel teemadel ja organisatsiooni tegevusest ning plaanidest. Lisaks sellele korraldatakse väljasõite, teatrikülastusi, tähistatakse koos riiklikke pühasid ja tähtpäevi.

Oluline daatum Memento ühingu jaoks on ka 25. märts, mil tänavu möödub 70 aastat märtsiküüditamisest.. Koletu sündmuse mälestusüritus toimub 25. märtsil algusega kell 11 Okaskrooni mälestusmärgi juures, kus süüdatakse 70 küünalt ja meenutatakse 70 aastat tagasi toimunut. Mälestusürituse läbivaks teemaks on küsimus „Miks see ikkagi juhtus?“.

Mälestusmärgi juurest liigutakse edasi Rakvere Raudteejaama, kus samuti asetatakse 70 küünalt küüditamise ohvrite mälestuseks.

Üritustele on organiseeritud transport

Buss Rakvere Memento ühingu 30. aastapäeva tähistamisele väljub 18. märtsil kell 11.15 ja 11.40 Rakvere Bussijaama tagusest parklast.

Buss märtsiküüditamise 70. aastapäeva mälestusüritusele väljub 25. märtsil kell 10.40 Rakvere Bussijaama tagusest parklast.

Rakvere Memento liikmed memoriaali avamisel sel suvel.

Foto: erakogu