Eisma sadam sai toetust

Eisma sadam

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab 11 väikesadama arendamist kahe miljoni euroga, teiste hulgas sai rahastuse Eisma sadam.

Liisi Kanna

EAS toetab Eisma sadama arendamist rahvusvahelise konkurentsivõimega sihtkohaks ligi 127 500 euroga. Toetuse abil viiakse sadam kooskõlla kõikidele külalissadamale esitatavate nõuetega, lisaks parendatakse ja luuakse juurde sadama tugi- ning mugavusteenuseid.

MTÜ Eisma Sadama juhataja Tiiu Pedaja sõnul on peamisteks toetuse raames ellu viidavateks tegevusteks sadama süvendustööd. „Senini on suhteliselt madal sissesõidutee ja akvatoorium olnud peamiseks takistuseks suuremate süvistega alustel saabuvate mereturistide vastuvõtuks Eismal,“ märkis Pedaja.Juhataja avaldas lootust, et sügavam akvatoorium ja sissesõidutee tagavad parema ohutuse ja toovad sadamasse rohkem välisturiste. „Süvendustööd loodame lõpule viia 2019. aasta juuli kuuks,“ ütles Pedaja.

Lisaks rajatakse tugi- ja mugavusteenustena Eisma sadamasse köök toitlustuse pakkumiseks ning multifunktsionaalne spordiväljak. Samuti hakatakse vastu võtma sorteeritud jäätmeid, luuakse võimalused wc ja duši kasutamiseks erivajadustega inimestele ning pesumasina ja kuivati kasutamiseks. Pakutakse ka grillseadme, jalgrataste ja SUP-laudade renti.

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on toetuse eesmärgiks aidata kaasa tervikliku väikesadamate võrgustiku loomisele Eesti rannikul, kus sadamateenuste kättesaadavus on tagatud iga 30 meremiili tagant. „Sellise tihedusega sadamavõrgustik võimaldab harrastusmeresõitjatel mõistliku pikkusega päevateekonnaga Eesti vetes liikuda nii, et oleks võimalik sadamas ööbida,“ selgitas Harjo.

„Lisaks sadamavõrgustiku tihedusele on oluline külastajatele kõikide vajalike teenuste olemasolu sadamas, mis ühelt poolt meelitaks alustega saabujaid sadamasse jääma pikemalt kui üks öö, ning teiselt poolt tooks piirkonda maismaad pidi saabuvaid külastajaid,“ lisas ta.

Väikesadamate võrgustiku arendamise toetust sai küsida summas kuni 200 000 eurot ühe projekti kohta, vooru eelarve oli kaks miljonit eurot ning sellega sai EAS toetust anda kokku 11 projektile.

Tallinnast idapoole jääval põhjarannikul toetatakse lisaks Eismale Hara, Kaberneeme ja Narva linna sadamaid. Tallinnas toetatakse Kakumäe sadamat ja Lennusadamat ning linnast läänepoole jääval põhjarannikul Dirhami ja Alliklepa sadamaid, Pärnus Pärnu Jahtklubi jahisadamat, Vormsil Sviby väikelaevasadamat ja Saaremaal Triigi väikelaevasadamat.

Esimesse taotlusvoori laekus kokku 17 taotlust kogusummas veidi üle kolme miljoni. Ees ootab ka teine taotlusvoor, mille eelarveks on kolm miljonit eurot ja see peaks avanema kahe aasta jooksu. 

Eisma sadam 2016. aasta merepäeval.

Foto: eismasadam.ee