Eragümnaasium annab keskhariduse ja ameti

gümnaasium 1

Rakvere Eragümnaasiums saavad gümnasistid valida kolme õppesuuna vahel. Lisaks pakub kool mittestatsionaarse õppe võimalust.

 

Maris Marko

Rakvere Eragümnaasiumi direktor Anne Nõgu leiab, et keskharidus on oluline ja igaüks, kes on selleks võimeline, peaks saama võimaluse haridusteed gümnaasiumis jätkata. “Minu kooliajal öeldi, et kui tahta inimesele viimane lihv anda, siis kolm aastat keskkoolis on hädavajalik. Näen, et kolmest jääb veel vähekski.”

Inimesel peaks olema võimalusi gümnaasiumi valimisel. “Need valikud tuleb teha läbimõeldult ja targalt. Tuleb tutvuda kooliga: ainetega, õpetajatega, aga ka kooli hoiakute ja väärtustega,” rõhutas Nõgu. “Kas eesmärk on jõuda parimate tulemusteni riigieksamitel ja olla olümpaadidel esikümnes ning saada edaspidi sisse näiteks arstiteaduskonda? See on üks võimalus. Teine võimalik variant on omandada lisaks keskharidusele teatud kutseoskusi, mida võib elus laiemalt vaja minna.”

Saavad elus hakkama

Kuna eragümnaasium kasutab õpetamisel Waldorfi pedagoogika elemente ja põhimõtteid, siis ainult hiilgavad tulemused riigieksamitel ei kuulu prioriteetide hulka. Küll aga loodetakse kasvatada elus hakkama saavaid inimesi. Toimetuleku paremaks muutmiseks pakub kool kolmes valdkonnas eelkutseõpet. Omandatavad teadmised ja oskused pole siiski valdkonnakesksed, vaid rakendatavad väga laialt.

“Kõik üldained on väga olulised, need annavadki teadmised, silmaringi, selle lihvi. Aga tahame pakkuda lisaväärtust, mis võiks olla abiks nii tööturul kui edasiõppimisel,” märkis Nõgu.

“Meile teadaolevalt on eragümnaasium ainus gümnaasium Lääne-Virumaal, kus on kunsti õppesuund. Sellega tahame põhjalikult edasi minna. Ootame õppima neid, kelle tulevane kutsevalik võiks olla seotud hea joonistamisoskusega – näiteks insenerid, arhitektid, sisekujundajad, õpetajad. Lisaks joonistamisele on õppekavas maalimine, kunstiajalugu, rõivadisain ja kostüümiajalugu, ehtekunst ja tarbekunst, kunstiajalugu, kalligraafia.”

Infotehnoloogia suund on noorte seas populaarne. IT suunal õpitakse nii veebitehnoloogiat kui robootikat, aga ka traditsioonilisemaid IT aineid. „Selle suuna puhul ei saagi välja tuua, millistel erialadel seda vaja võiks minna. See on üldine eluks vajalik oskus,” arvas koolijuht. “Hea meel on tõdeda, et meilt on igal aastal mindud edasi õppima IT Kolledžisse.”

Kolmas õppesuund on hetkel ümber kujunemas. Turismiettevõtluse suund on muutumas laiemalt kliendisuhtlusele ja ettevõtlusele keskenduvaks suunaks. “Oskus, kuidas suhelda tööandajana või töövõtjana, on meie ühiskonnas pehmelt öeldes puudulik. Me ehk ei saa enam palju muuta 18aastaste inimeste hoiakuid, kuid saame anda neile oskuse, kuidas käituda tööintervjuul või teenindussituatsioonis.” Seda oskust võib vaja minna isegi ämmaga kohtudes.

“Me peame mõistma nii ettevõtjatena kui töötajatena, kuidas toimib majadusmudel,” lisas Nõgu.

Selle õppesuuna õpilased alustavad oma tööelu reeglina juba kooli ajal, suvevaheajal. “Oleme pakkunud neile praktikat Art Cafes, hea praktikabaas on ka Miikaeli suvekohvik Kolmainu kiriku juures. Edaspidi tahame jõuda ka kutsetunnistuse andmiseni.”

Õpivad ka tööinimesed

Kolm aastat on Rakvere Eragümnaasium pakkunud mittestatsionaarset õpet tööinimestele ja e-kursuseid neile, kes elavad väljaspool Eestit. “Mittestatsionaarses õppes saavad hakkama ainult väga motiveeritud inimesed,” rõhutas Nõgu. Mittestatsionaarses õppes kujundatakse igale õpilasele individuaalne õppeplaan.

Rakvere Eragümnaasium on mitmeplaaniline kool, mis pakub alternatiivi munitsipaalgümnaasiumile, ametikoolile ja täiskasvanute koolile. Teadaolevalt on see ka ainus erakool Eestis, kus ei ole õppemaksu.

Eragümnaasiumi hubane kunstiklass ootab sügiseks uusi õpilasi. Foto: Maris Marko

gümnaasium2

Miikaeli suvekohvik on õpilastele hea praktikabaas. Foto: Maris Marko