ERNA matkal stardib üle 150 inimese

matk

Saabuval nädalavahetusel, 10.-12. augustini toimub 19. korda Eesti Skautide Ühingu korraldatud ERNA matk – tegemist on Eesti raskeima, samas palju põnevust ning rohkelt elamusi pakkuva enese proovilepanekuga igale matkasellile.

„Sel korral alustab Kõrvemaalt Mustjõest matka üle 150 osaleja, kõigil üks ja sama sihtpunkt – Kautla. ERNA matk on kolmes raskusastmes korraldatav matk, nii et kõigil oli võimalik valida endale meelepärane distants. Matka kestvuseks sõltuvalt rajavalikust on 16-36 tundi ning läbitakse mitukümmend kilomeetrit,“ ütles ERNA matka korraldusmeeskonna juht Mihkel Tammaru.

Matkamängu jooksul peavad osalejad lahendama tegevuspunktides ülesandeid, mis nõuavad nii meeskonnatööd, julgust, füüsilist vastupidavust kui ka parajal hulgal nutikust. Traditsiooniliselt on tegevuspunktide seas näiteks esmaabi situatsioonülesande lahendamine ja matka jaoks spetsiaalselt rajatud kõrgseiklusraja läbimine.

„ERNA matka mõtteks on tuua inimesi loodusesse ja pakkuda neile skautlusele omast seikluselamust ning võimalust end matkarajal nii võistkonna kui üksikisikuna proovile panna. Nüüdseks juba pea paarikümneaastase traditsiooniga matkast on paljudele matkahuvilistele saanud ERNAl osalemine üheks suviseks kõrghetkeks ja aastate jooksul on matkal osalenud kokku mitu tuhat matkahuvilist,“ lisas peaskaut Kristjan Pomm.

Eesti Skautide Ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni, mille liikmeskonnas on kokku üle 40 miljoni skaudi üle kogu maailma. ERNA Matka läbiviijateks, keda on kokku üle 50, on vabatahtlikud skaudijuhid, vanemskaudid ja skaudisõbrad üle kogu Eesti.

Matka nimele ainest andnud Erna grupp oli Talvesõjast osavõtnutest moodustatud luureüksus, mis tegi 1941. aasta suvel dessandi punaväe tagalasse Salmistus. Hiljem liitus luuregrupp muu lahingutegevusega Eestis.

Kuulutaja

Erna matk 2017.

Foto: Eesti Skautide Ühing