Esmane õigusnõustamine kui õigusabi tulemüür

Pilt on illustratiivne. Foto: freepik.com

Lubage esimese ja viimase sõnumina käesolevas kirjatükis toonitada telefoninumbrit 5385 0005! See number avab ukse tasuta õigustoele sügava, keskmise või raske puudega inimestele üle Eesti. Jagage seda neile, kes sihtgruppi kuuluvad ja õigusinfot vajavad!

Hille Raud,

Õigusteenuste Büroo Sihtasutuse juhataja

2022. aasta kevadel astus Justiitsministeeriumi poolt toetatud ja erivajadustega inimestele mõeldud õigusteenus uude, mõnevõrra ümberdisainitud koostööperioodi.

Õigusabi vs õigusnõustamine

Tervikpilt riigipoolsest õigusabiga toetamisest koosneb kahest osast, milleks on esmane õigusnõustamine ja riigi õigusabi. Erivajadusega isik saab õigusmuredega pöörduda esmasele õigusnõustamisele või taotleda riigi õigusabi.

Riigi õigusabi vajab inimene eelkõige kohtuasjades. Riigi õigusabi saamiseks on vaja ka erivajadusega isikul esitada kohtule taotlus ja majandusliku seisundi teatis. Sihtgrupiks on inimesed, kes oma majandusliku seisu tõttu ei suuda õigusteenuse eest tasuda. Samas ei pruugi õigusabi olla tasuta – hüvitamise kohustuse otsustab kohus.

Esmane õigusnõustamine on kavandatud olema õigusabi tulemüüriks – st õigusinfo saamise esmaseks ja kõige kiiremaks viisiks. Puudega inimesel on võimalus pöörduda spetsiaalselt neile mõeldud tasuta teenusele Õigusteenuste Büroo Sihtasutusse (ÕTB), kellel on olemas aastatepikkune erivajadustega inimeste abistamise kogemus üle Eesti.

Koroona-aastad on õigusteenuse kliendile lähemale nihutanud sel moel, et päris suur hulk abivajajaid soovivad juristiga konsulteerida veebi vahendusel. Kaugkohtumised võimaldavad tööd planeerida piirkondlikku nõustamispäeva ootamata, kõikidel helistajatel on võrdne võimalus järjekorda saada ja ajakriitilised probleemid saavad kenasti hallatud. Oluline on, et puudega inimeste õigusnõustamise info oleks eri piirkondades pidevalt nähtav!

Õnge ulatamine

Kevad 2022 tõi muutusi ka õigusteenuse korraldusse. Justiitsministri määrus seab esmatasandi õigusnõustamisele kohtus esindamise ja kohtudokumendi koostamise piirangu. ÕTB jurist saab puuetega inimeste õigusmurele asjakohase „diagnoosi“ panna ning sättida tegevusplaani, samuti selgitada kohtupabereid, teavitada riigi õigusabist, abistada ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel.

ÕTB õigusabi on aastate vältel olnud pigem „õnge ulatamine“. Teeme klientidega koostööd ja klient on kaasatud vajalikesse tegevustesse. Esmatasandi õigusabi võimalust peab jätkuma võimalikult paljudele ja mugavusteenus see olla ei saa. Meie kliendid on toredad ja tänulikud õigusabi võimaluse üle. Esmakordsel helistamisel vahel kaheldakse, kas ollakse õiges kohas. Küsija suu pihta ei lööda ja kui ÕTB isegi õige koht ei ole, siis püüame välja selgitada õige teeotsa. Peamine teenusele jõudmise takistus paistab olema ÕTB telefoninumbri mitteteadmine või unustamine.

Lisaks õigusnõustamisele korraldab ÕTB koostöös piirkondlike puuetega inimeste kodadega õigusinfo teabetunde ja -päevi erivajadustega inimestele olulistes õigusvaldkondades, näiteks kinkimise ja testamendi teemal.

Uued õigusmured

22 aastat ühiskonna riskirühmadele õigusabi kogemust ja viis aastat erivajadustega isikute õigusnõustamist on ÕTB juristide töölauale toonud kõik inimese elukaare õigusmured. Kui enne COVID-19 juhtis õigusteemade pingerida ülekaalukalt perekonnaõigus (elatis lapsele, hooldusõigus, eestkoste), siis viimasel paaril aastal on pereasjade kõrval kasvanud võlasuhete osakaal (erinevad lepingud, eluasemega seotud probleemid, töösuhted), samuti sotsiaaltoetuste ja -teenuste küsimused. Lisaks tõusetuvad konfliktid korteriühistutes, vajatakse infot pärimisteemades.

Esineb ka liigse usaldamise juhtumeid; siinkohal tasub üle mainida, et telefonivestluseid ja suuliseid kokkuleppeid ei tasu tõsiselt võtta. Kurvastavad pettuste ohvriks langemise ja erivajaduse ärakasutamise juhtumid, nt autoostu tehingusse või osaühingu juhatuse liikmeks meelitamine, rahapettused jms. Kindlasti oleks mitmed ebamugavad olukorrad jäänud olemata, kui õigusabiteenuse info olnuks õigel hetkel kättesaadav.

EPIKoda koostöös Õigusteenuste Büroo Sihtasutusega (ÕTB) pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka hooldajad või pereliikmed. Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine telefonil 53 850 005 E–N kell 10–16. Lisainfo Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehelt: www.epikoda.ee/oigusnoustamine

Õigusabi

Puudega inimesed saavad nüüd lihtsamalt õigus-abi.

Varem on EPIKojast saanud ainult õigus-nõustamist, nüüd saab ka õigus-abi.

Õigus-abi teenust osutavad Õigusteenuste Büroo Sihtasutuse töötajad.

Õigus-abi on tavaliselt vaja kohtu-asjade lahendamiseks.

Sagedamini vajavad inimesed abi nendel teemadel:

•           perekond (elatis, hooldus-õigus, eest-koste)

•           raha (laenud, lepingud, töö, sotsiaal-teenused)

Õigus-abi aitab inimesel ka ametiasutustega suhelda.

Kui vajad õigus-abi, helista telefonil 53 850 005 ja registreeri end õigus-nõustamisele.

Telefonile vastatakse esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval

kell 10–16.

Õigus-nõustamisel suunatakse Sind õigus-abi töötaja juurde.

EPIKoja õigus-abi saavad ka puudega inimeste hooldajad ja pereliikmed.