Esmaspäeval toimus üle Eesti kopterite formatsioonlend. Lisatud video!

Helikopterid lendamas üle AS OG Elektra kompleksi Lepnal. Foto: Liisi Kanna

Esmaspäeval tegid õhuväe neli kopterit Robinson R44 ühise formatsioonilennu ümber Eesti. Kopterid alustasid lendu Ämari lennubaasist, Rakvere lähistel ühines nendega kaks AS OG Elektrale kuuluvat lennumasinat – Robinson ja Eurocopter.

Liisi Kanna

„Õhuväes on lennumasinatel olnud iga-aastaselt tavaks osaleda võidupüha paraadil. Paraad jäi paraku see aasta ära, kuid see ei takistanud õhuväe kopteritel teostada üle-eestilist ringlendu, millega meile olulist tähtpäeva tähistada ja eestimaalastele oma kohalolekut näidata,“ selgitas kuni möödunud aasta 31. maini õhuväes töötanud ning seejärel piloodina OG Elektrasse tööle asunud Kaarel Lapimaa.

„Õhuväes kõnealust formatsioonlendu planeerinud endised kolleegid võtsid meiega ühendust ning pakkusid välja, et võiks Rakvere kohal nendega liituda, millega ka koheselt nõus olime,“ selgitas Lapimaa, lisades, et teine piloot, kes vahel ettevõtte heaks lendab, ongi põhikohaga tööl õhuväes.

„Tuleb ära mainida, et selleaastane formatsioonlend oli ka märgilise tähendusega, sest Eesti kaitsevägi on teatanud, et käesoleva aastaga lõppeb kopterilennundus Eesti õhuväes. 2002. aastal USA-lt kingiks saadud kopterite eluiga hakkab otsa saama ning plaanide kohaselt heidetakse selle aasta lõpus kopterid kõrvale ja jätkatakse ainult lennukitega. Ühel neljast kopterist on juba täna jäänud ressurssi veel üksikud lennutunnid, enne kui ta jäädavalt seisma pannakse,“ tõi Lapimaa välja teisegi lennu korraldamise põhjuse.

„Meie ettevõte seisab professionaalsel tasemel teostatud kopterilennunduse eest Eestis ning seetõttu vaatame kõrvalt suure kurbusega, kuidas riiklikul tasandil tehakse selles vallas vähikäiku. Sel aastal toimunud formatsioonlendu võib pidada õhuväe kopterilennunduse luigelauluks ning meie osalemine selles lennus oli õhuväelastele austusavaldus ja tänu aastate jooksul tehtud eeskujuliku töö eest,“ lisas piloot lõpetuseks.

Vaata videot: