Päästeamet tunnustas aumärgiga 121 silmapaistvalt tublit inimest

Päästeameti peadirektor Margo Klaos. Foto: Rasmus Kooskora

Teisipäeval tunnustasid siseminister Lauri Läänemets ja päästeameti peadirektor Margo Klaos päästeteenistuse aumärgiga 121 silmapaistvat inimest, kes on viimase aasta jooksul päästnud keerulistes oludes inimelusid, äratanud tähelepanu erilise hoolivuse ja vaprusega ning oma tegemistega andnud märkimisväärse panuse päästevaldkonda.

Elupäästja medali sai 66 inimest, nende seas lisaks kutselistele ja vabatahtlikele päästjatele, politseinikele ning teistele päästevaldkonna töötajatele ka 15 eraisikut. Kaks elupäästemedalit anti tänavu välja eriklassis. Eriklassi medal antakse välja alates neljandast elupäästmisest. Sündmused, mille käigus elusid päästeti, panid proovile julguse nii tules, vees, kõrgustes kui ka psühholoogiliselt keerulistes olukordades.

Siseminister Lauri Läänemets tõi tänukõnes välja, et päästeteenistust ja meie sisejulgeoleku loojaid ei tohi võtta iseenesestmõistetavalt või näha riigieelarves kulureana. „Iga töö, mida ühiskonnas vajame, loob väärtust ning ilma turvalisuse tagajateta ja julgete inimesteta riik ei püsiks. Igapäevaselt ohtude ennetamise, tervise, elude ja vara päästmisega tegelejad väärivad kahtlemata austust ja tunnustamist. Aga väärivad ka igapäevast märkamist ja head töötasu, et päästevõimekus püsiks. Ning eriti suur lugupidamine muidugi tänastele kangelastele, kes on julgelt ja otsustavalt tegutsenud teise inimese elu päästmisel olukordades, kus professionaalide abi jäi sel hetkel kaugeks,“ sõnas siseminister Läänemets.

„Kõiki tänaseid medalisaajaid ühendab soov ja tegutsemisvalmidus, et luua ohutum ja tervem ühiskond. Võime end tunda turvaliselt, sest on inimesed, kes lähevad igal hommikul või õhtul tööle selleks, et vastuse saaks iga telefonikõne, mis tehakse numbrile 112 ning et abi saabuks igale sündmusele, kus seda vajatakse. Elupäästjamedali saajaid iseloomustavad märksõnad on tähelepanelikkus ja vaprus. Otsus tegutseda, nähes vee alla vajuvat inimest või akendest tulevat suitsu, on imetlusväärne. Empaatiat, mida nõuab teise inimese ära kuulamine, ei saa ülehinnata. On suur privileeg tunnustada meie tublisid töötajaid, häid partnereid ja julgeid elupäästjaid,“ ütles päästeameti peadirektor Margo Klaos.

Aumärkidega tunnustati ühtekokku 121 inimest. Lisaks elupäästemedalitele anti üle kaks päästeteenistuse kuldristi, kaheksa päästeteenistuse hõberisti ning 45 päästeteenistuse medalit.

Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast. Aumärke antakse üle kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ning organiseeritud tuletõrje aastapäeva ajal septembris.

Kuulutaja