Ettevõtlikud naised kogunesid taas messile

mess 1

Rakveres toimus järjekorras teine Ettevõtlike Naiste Mess, kus seekord kõlas keskse sõnumina vajadus end suures infotulvas nähtavaks teha.

Liisi Kanna

Üks korraldajaist, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppetooli juhataja Virve Transtok selgitas, et messi idee tekkis seoses MTÜ ETNA Eestimaal ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli vahelise koostööleppe sõlmimisega eelmise aasta sügisel.

„Koostöö sisu on naisettevõtlusalase teabe vastastikune vahetus, ühiste uuringute läbi viimine, ühisürituste korraldamine, tudengite praktika ning õppejõudude stažeerimise võimaluste laiendamine. Koostööleppe järgi loodi naisettevõtluse teabekeskus RAK-NET, mis on suunatud naisettevõtjatele, aidates luua ja arendada oma ettevõtet. RAK-NETi avaüritusena toimus eelmisel aastal esimene Ettevõtlike Naiste Mess,“ täpsustas ta, lisades, et ettevalmistustesse oli eelpoolnimetatute kõrval kaasatud ka Lääne-Viru Arenduskeskus ning sellel aastal ettevõte Techlike.

Transtok rääkis, et kuna eelmise aasta avaüritus läks igati korda ja tagasiside oli positiivne, siis otsustati sarnane üritus ka tänavu korraldada. „Parim viis uusi teadmisi saada on kogemusest õppimine ja seda võimalust oleme me ka messil osalejatele pakkunud,“ ütles korraldaja.

Ettevõtluse võlusid ja valusid jagasid naised väga erinevatelt elualadelt. Anne Põldmaa rääkis kuivkülmutustehasest Simunas, Nele Rogenbaum tööst MTÜ Arkna Tervisekülas, Heidi Jakobson oma lastehoiu loomisest, Rebecca Liis Armus oma teekonnast raamatupidamisteenuseid pakkuva ettevõtte rajamisel ning Heli Preismann Lauli Loovstuudio väljundeist. Osalejatele saatis videotervituse ka Jobbattical juht Karoli Hindriks.

Mõlemal messil on osalenud ka Riigikogu liige ja ETNA patroon Urve Tiidus. Tänavu kõneles ta koomiliste lugude ning huvitavate faktide kaudu inforohkusest ja tarvidusest sellest tulevast vajalik üles leida ning ühtlasi ettevõtjana end selles nähtavaks teha.

„Kui inimesel on rohkem infot, siis see ei tee teda alati targemaks,“ sõnas ta. „Infotulv on nii suur, et me ei saa enam hästi aru, mis on oluline ja mis mitte,“ jätkas ta. „Taustast rääkides, arvatakse, et viie aasta pärast on maailmas 50 miljardit nutiseadet, mis koguaeg koguvad, analüüsivad ja jagavad andmeid.“

Tiidus toonitas, et ettevõtluses on oluline oma infot peale suruda. „Andmeid on nimetatud uueks kullaks. Ükski ettevõtja ei saa hakkama kliendibaasita, et ta teaks, mida nad vajavad ja kus on potentsiaalne turg,“ rääkis patroon, toonitades samas, et seejuures tuleb pöörata tähelepanu ka küsimusele – palju sa võid rikkuda inimese privaatsust.

Ka oma eduloo jutustanud Rebecca Liis Armus märkis, et äärmiselt oluline on tugevas konkurentsis silma paista ja eristuda. „Meie oleme nüüdseks üritanud ka spetsialiseeruda, tuleb teha midagi veidi teisiti – väikese vimkaga. See on igas valdkonnas olema ja tuleb üles leida.“

Just enda nähtavaks tegemisele keskendus ka üks messi töötubadest, kus räägiti kodulehekülje loomisest ja internetiturundusest. Lisaks toimus praktikult praktikule töötuba ning kätt sai proovida jõulukaartide valmistamises.

Lisaks jäi messil kuuldud lugudes kõlama tugivõrgustiku ning suhete ja suhtluse olulisus oma ettevõtte rajamisel. Aga ka sõnum, et kohatine ebaõnnestumine kuulub ettevõtluse juurde. „Läbikukkumine on loomulik osa. Ja kui see toimub, siis sellepärast, et me oleme inimesed, mitte seepärast, et oleme naised,“ innustas video vahendusel Karoli Hindriks.

Messil toimus ka toodete tutvustus ja müük, kus oli oma kaubaga väljas umbes kolmkümmend ettevõtjat. „Üldjoontes võib osalejate hulgaga rahule jääda, ruumi jagus kõigile, töötubades oleks võinud rohkemgi osalejaid olla. Ka lastehoiu teenust kasutati päris aktiivselt,“ märkis Virve Transtok.

Tulevikku vaadates lisas korraldaja, et kui on huvi ja osalejaid, siis tuleb kindlasti ka Ettevõtlike Naiste Mess 2018.

Foto 

Riigikogu liige ja ETNA patroon Urve Tiidus kõneles inforohkusest ja ettevõtja vajadusest end selles tulvas nähtavaks teha. Fotod: Liisi Kanna

mess 2 lõigatud

Kaubalaudadega oli väljas ettevõtlikke naisi ka väljastpoolt Virumaad, näiteks Järvamaal tegutsevad Piret Hansman PISI kohvimajast (pildil) ja Piret Kreitsman Nõgese Käsitöötalust.

Naised nentisid, et teadsid messi toimumisest juba möödunud aastal, kuid ei jõudnud siis osalema. Mõlemad toonitasid, et üritusele ei tuldud  mitte üksnes selleks, et oma tooteid müüa. „Seminari osa on ka väga oluline,“ sõnas Hansman. „Ikka selleks, et saada kogemusi ja innustust.“