Viru maleva hoone välisfassaad läbis värskenduskuuri

Peale renoveerimistöid asetati hoonele Kaitseliidu kotkas. Foto: Viru malev

Teisipäeval toimus Viru maleva hoone ees üritus, kus tänati neid, kes andsid oma panuse maja uuenduskuuri tegemisel. Hoonet on värskendatud mitmeid kordi, viimati 2011. aastal, kuid Kaitseliidu kotkas ehib seda esmakordselt.

„Viru maleva hoone on Kaitseliidus üks vähestest, mis seisab füüsiliselt kindlalt ühes ja samas kohas, milles järjekindlalt edendatakse riigikaitset. See oli nii eelmise sajandi 20–30ndatel ja on olnud seda järjepanu ka taasiseseisvunud Eestis nüüd juba rohkem kui 30 aastat. Meie maleva hoonele esmakordselt asetatud Kaitseliidu kotkas sümboliseerib vankumatut usku ja jõudu, mis igas meie vabatahtlikus on ning meie igapäevast tegevust kõige paremini iseloomustab,“ ütles Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Malevahoone tänavapoolse välisfassaadi ülemise osa krohv oli pude ja tegemist oli ka avariiohtliku olukorraga, kuna osa krohvist oli kõnniteele kukkunud. „Viru maleva hoone tänavapoolse välisfassaadi värskendus oli ammu plaanis ja tänavu võeti ka restaureerimistöö ette. Peale renoveerimistöid lasime maleva hoonele asetada ka Kaitseliidu kotka,“ ütles Viru maleva tagalaülem major Andres Blank.

„Ehitustööde käigus võeti maha vana lahtine krohv ja asendati uuega. Kuna katuseäärne ala on alati tuule ja vihma käes, siis teatud aja möödudes on krohvimistööd paraku möödapääsmatud. Õnneks suuri üllatusi ei ilmnenud, mis võimaldas tööd lõpetada ka tähtajast oluliselt varem,“ ütles maleva hoone restaureerimistööde peatöövõtja OÜ Restaure juhatuse liige Valmar Järg.

Malevahoone paistab nüüd väljast korras ja esinduslik. „Rakvere linna nimel tänan Viru malevat suurepärase koostöö eest, ükskõik, mis teemal me ka ei pöörduks, alati võime teile loota. Ja on väga hea meel, et oma staabihoone suuremahulise korrastamise ette võtsite ning ajaloolise Pika tänava miljöö ja väärtus seeläbi jälle kordades parem sai. Tuhat tänu!“ lausus Rakvere linnapea Triin Varek.

Restaureerimistööd lõpetati juuli lõpus, pea kaks kuud enne tähtaega ja Kaitseliidu vapimärk asetati maja fassaadile augusti lõpus. Renoveerimistööd maksid ning tööde teostamist toetasid Kaitseliit ja muinsuskaitseamet 127 000 euroga, millest muinsuskaitseameti poolt eraldatud toetuse summa oli 48 404 eurot.

Kuulutaja