Haljala rahvas nõuab kultuurijuhti

Haljalakultuur

Tihtipeale kurdavad maapiirkondades elavad inimesed vaba aja veetmise võimaluste puudumise üle. Samal põhjusel kogunesid ka Haljala kultuurimajja asjast huvitatud inimesed, et selgust saada, millises olukorras on kultuurielu nende koduvallas. Toimusid mõttetalgud „Haljala vald täna – kultuurne või kultuuritu?“.

Tegemist on kodanikualgatusega, mida veavad Haljala vallavalitsuse liige Veiko Veiert, Haljala Rahvamaja kunstiline juht Eleri Aitman ja Haljala Rahvamaja nõukogu liige Pille Sepp. Veierti sõnul on nende eesmärk teha Haljalast äge koht, kus ei käidaks mitte ainult magamas ja hommikust söömas, vaid kus ka õhtupoolikuti ja nädalavahetustel midagi huvitavat teha oleks.

Pärast paaritunnist arutelu sai selgeks, et tegelikult on Haljalas vastavad võimalused olemas. Võimalik on osaleda rohketes huviringides, sportida, nautida teatrite külalisetendusi, käia kontsertidel ja tantsuõhtutel. Lisaks on vallas läbi aegade korraldatud sündmusi, mis toovad kohale huvilisi ka kaugemalt ja mille üle ollakse uhked.

Samas jõuti tõdemuseni, et üldist pilti vaadates on vallarahva osavõtt neist ettevõtmistest siiski nigelavõitu. Isegi ülimenukad stand-up-komöödiad, mida mängitakse ka Haljalas täissaalidele, pole kohalike seas kuigi popid – tooliread on täis vaid tänu mujalt tulnud vaatajatele.

Haljala Rahvamaja juhataja Martti Samolbergi sõnul on publiku hulgas kohalikke inimesi poolesaja ringis, ülejäänud kaks ja poolsada tuleb väljastpoolt.

Miks valla inimesed on passiivsed? Teravate probleemidena tõstatati osa sündmuste küsitav kvaliteet ning info võrdlemisi kehv kättesaadavus. Tõdeti, et pole ühtset süsteemi, iga korraldaja toimetab vaikselt omas valdkonnas ja sündmuste ning hobiringide edu sõltub vaid sellest, kuidas konkreetne tegija suudab ja oskab end müüa ning millisel tasemel on tema organiseerimisvõime.

Koosviibimise tulemusena sündis otsus teha vallavolikogule ettepanek luua kultuurijuhi ametikoht. Kultuurijuhi ülesanneteks oleks hallata valla kultuurikalendrit, koguda ja jagada infot, organiseerida ja aidata ka teistele tegijatele kaasa.

 

Katrin Kivi

Foto: Kunstniku Alvar Jõe seinamaaling Haljala jõusaalis toetab kehakultuuri.