Politseinikke tuleb piirkondadesse juurde

uued politseinikud

Järgneva kolme aasta jooksul plaanib Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) suurendada piirkonnapolitseinike arvu 45 võrra ja seda peamiselt maapiirkondades. Lääne-Virumaal lisandub kolm korravalvurit praegusele kuuele.

Kui praegu on piirkonnapolitseinikke kokku 126, siis kolme aasta jooksul tõuseb nende arv 171ni. PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik Kalvi Almosen ütles, et seni pole täpsed piirkonnad, kus uued ametnikud tööle asuvad, veel kindlaks määratud. „Politsei- ja Piirivalveameti eesmärgiks on, et igal kohalikul omavalitsusel oleks vähemalt üks piirkonnapolitseinik. Kindlasti sõltuvad uued tööpiirkonnad ka käimasolevast haldusreformist,“ selgitas Almosen.

Piirkonnapolitseinike paiknemine on korraldatud territoriaalsel põhimõttel. „Oleme Eesti jaganud 120 piirkonnaks, kus konstaablid töötavad. Teeme ümberkorraldused ning uute ametnike lisandumisel saab piirkondi olema 150. Seega jäävad konstaablite hallata väiksemad piirkonnad,“ rääkis Almosen.

Piirkonnavanematelt oodatakse seoses muudatustega pikemaajaliste eesmärkide püstitamist, konstaablite koordineerimist ja jätkuvalt aktiivset ennetustööd. Piirkonnapolitseinike värbamiseks kuulutatakse välja konkursid ning ametikohtadele on oodatud inimesed, kes piirkonda hästi tunnevad.

Korravalvurite arvu suurendamiseks on eraldatud 6 miljonit eurot, mis peaks nelja aasta vältel katma uute töötajate palkamisega seotud kulud, arvestades korrakaitsjate palkade senist taset. Esimeseks aastaks on eraldatud 2 miljonit eurot, järgnevatel aastatel on vajaminev summa 1,3 miljonit eurot. Need summad katavad ametnike koolituste ja töövahendite kulud, ametikohtadega kaasnevaid püsikulud ja palgad. Esimeseks aastaks on eraldatud täiendavad vahendid, et katta töökohtade loomisega kaasnevad kulud.

Lisaks piirkonnapolitseinike arvu suurendamisele näeb PPA kava ette märgatavalt tugevdada kiirreageerijate võimekust. Kiirreageerijate arv tõuseb järgneval kolmel aastal seniselt 75lt 150le, kusjuures üksused luuakse ka piirkondadesse, kus neid seni pole olnud. Kiirreageerimisüksused lisanduvad Ida ja Lääne prefektuuri.

„Kiirreageerijate arvu suurendamisele 75 võrra kulub nelja aasta jooksul 15,5 miljonit eurot. See summa on mõeldud varustuse soetamiseks ja uute kiirreageerijate väljaõppeks,“ rääkis PPA peadirektor Elmar Vaher.

Vaher lisas, et esimesel aastal kulub ühe kiirreageerija kohta töötasule 24 000 eurot ning varustusele 30 000 eurot. Igal järgneval aastal on need kulud ühe kiirreageerija kohta vastavalt 24 000 ja 12 000 eurot.

Kaius Mölder

Rakvere politseijaoskond. Foto: Liisi Kanna