Pärdi muusikamaja rajamist jätkatakse

muusikamaja

Rakvere linnavalitsus plaanib sõlmida hankelepingu Arvo Pärdi nimelise muusikamaja projekteerimiseks, ideaalplaani kohaselt võiks hoone valmida 2021. aasta sügiseks.

Liisi Kanna

Rakvere vallavolikogu kiitis heaks linnavalitsuse ettepaneku sõlmida ühispakkumise esitanud osaühingutega Stuudio KAH ja AKK Projekt projekteerimise hankeleping, mille kogusummaks koos käibemaksuga on veidi üle 528 000 euro.

Rakvere linnavalitsus korraldas 2009. aastal arhitektuurivõistluse, mille abil sooviti leida ideelahendus Rakvere Vabaduse platsi planeerimiseks ja Pauluse kiriku restaureerimiseks.

Ideekonkursi tingimuste kohaselt tuli võitnud kavandi teostamiseks korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus ning osalema kutsuda konkursi võitja. Viimaseks osutus Ainesidemos OÜ, hilisema nimega Celander Projekt OÜ. Ideekavandi autorid on arhitektid Kristiina Aasvee, Kristiina Hussar ja Anne Kose, kes nüüd on kokku tulnud selle projekti jaoks Stuudio KAH OÜ näol.

Läbirääkimisi alustati möödunud aasta septembris, leping kavatsetakse pidulikult allkirjastada 9. septembril ning projekteerimistööd kestavad hinnanguliselt kuni kaheksa kuud.

Rakvere linnapea Marko Torm kinnitas, et praeguse koalitsiooni eesmärk ei ole mitte üksnes protsessiga edasi liikuda, vaid hoone valmis ehitada. „Ideaalplaani kohaselt saab projekt valmis 2019. aasta suveks, siis viime läbi ehitushanke protsessid. 2020. aasta esimeses kvartalis võiks n-ö kopp maasse minna ja sügis 2021 muusikamaja valmis saada,“ tutvustas ta loodetavat ajakava.

Torm märkis, et praegu on suureks eesmärgiks leida lisarahastust, sest projekti elluviimine on väga kallis. „Koos maa-aluse parkla ehitusega hindame maksumuseks 8-9 miljonit eurot. Võib ka paremini minna, aga parem on mitte alahinnata. Aeg on selline – ehitushinnad on kõrged,“ sõnas linnapea.

Samas kinnitas meer, et kehvema stsenaariumi korral on linn võimeline muusikamaja valmis ehitama ka omal jõul, laenu toel. „Linnal on võimekust rohkemgi laenu võtta,“ märkis Torm, lisades, et see mõistagi mõjutaks investeerimisvõimekust tulevikus.

Projekt, mille koostamiseks hankelepingut sõlmima hakatakse, on aluseks täpsema ehitusmaksumuse arvutamisel. „Kui projekti ei ole, siis on kõik üks suur kuum õhk,“ lausus Torm, selgitades, et konkreetsete summade teadmine on toetuse leidmiseks väga vajalik.

Ühtlasi tõi linnapea esile, et maestro Pärdi argument on varasemaga võrreldes rahastuse saamisel vähem mõjus, sest riik ehitab juba Laulasmaale Arvo Pärdi keskust. Pigem on rõhuasetus muusikamaja kui olulise kultuurikantsi vajalikkusel, aga ka parkimisküsimuse lahendamisel.

 

Pärdi muusikamaja arhitektuurikonkursi võidutöö „tintin’na:buli“, mille autoriteks on arhitektid Kristiina Aasvee, Kristiina Hussar ja Anne Kose.

Allikas: Rakvere Linnavalitsus