Heategevusmatkaga aidatakse suurpere lastel muusikakooli aastamaksu tasuda

kodukaitsjate heategevusmatk

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskond korraldab koos vallavalitsusega Ebavere tervisekeskuses heategevusmatka. Agarate abiliste mõte on koguda raha kolme koduvalla lapse muusikakooli aastamaksu tasumiseks. Lisaks kahele Simuna muusikakoolis õppivale noorukile soovitakse abistada ka ühte Väike-Maarja muusikakoolis õppivat õpilast.

“See oli minu jaoks üllatus,” ütles viie lapse ema Õie, kui sai teada, et heategevusmatkaga kogutakse raha nende pere kahele lapsele muusikakooli aastamaksu tasumiseks.

Õie suur pere elab Väike-Maarja vallas Simunas. Renita (10) ja Roland (12) õpivad Simuna muusikakoolis, Renita viiulit ja Roland klaverit.

Praegu peab suurpere ema oma kokapalgast iga kuu õppetasuks välja käima 44 eurot. Kahe lapse igakuine väljaminek huviharidusele on aga pere rahakotile paras löök, sest kulusid on suurperel rohkelt.

“Üritame oma jõududega hakkama saada. Ka Eesti Lasterikaste Perede Liidult oleme tuge saanud,” rääkis pereema.

Õie tunnistas, et viis last toovad küll rõõmu, kuid vahel teevad ka peavalu. „Mure ja rõõm käivad ikka käsikäes. Tuba on elu täis, igaüks vajab individuaalset lähenemist,“ märkis Õie. Samas loodab ta, et ehk oskavad lapsed tulevikus üksteisega rohkem arvestada.

Küsimusele, miks jäävad enam kui pooled õpilased huvitegevusest kõrvale, vastas pereema: „Lastel pole initsiatiivi, nad istuvad oma telefonides. Ka õpetajad peavad märkama. Meie laste puhul see nii oli.“

Vallavalitsus ja naiskodukaitsjad on ühendanud pere abistamiseks jõud, et kogukonnas head eeskuju näidata ja perele muusikakooli aastamaksu tasumiseks heategevusmatkaga vajalikke vahendeid koguda.

Matka ühisstart Ebavere tervisekeskuse juurest antakse 14. mail kell 12. 5,2 kilomeetri pikkusel matkarajal tuleb osalejatel lahendada teemakohaste küsimustega ristsõna. Osalejate vahel loositakse välja toetajate auhindu.

Osalustasu on kaks kuni viis eurot. Toeka õla saab alla panna ka 13. maini Väike-Maarja Vallavalitsuse arveldusarve numbril EE372200001120083456 (SWEDBANK), märkides selgituseks „heategu“.

  1. aasta heategevusmatkaga aidati Kiltsis elavat üksikemaga suurperet: toetati nende majja uue ahju ehitamist. Foto: Kristel Kitsing