Hõbeakadeemias peab loengu Liia Hänni

hõbeakadeemia

 19. oktoobril kell 12 on Liia Hänni Hõbeakadeemia loeng Rakvere kolledžis, Pikk 40. Hänni ise on loengu teemat kommenteerinud: „Räägime nagu eakaaslased omavahel Eesti riigist. Kuna kuulun ka ise Hõbeakadeemia vanuserühma 60+, siis võiksime arutada meie põlvkonna vaadet toimunule ja ees ootavale.“

Liia Hänni on Eesti teadlane, ühiskonnategelane, endine poliitik ja demokraatia eest võitleja. Hännil oli Eesti Vabariigi taastamisel oluline roll. Ta on kaasa rääkinud mitmete põlvkondade arengule ja osaleb siiani aktiivselt demokraatia arengu protsessides.

Liia Hänni on lõpetanud ja omandanud doktorikraadi Tartu Ülikoolis füüsika erialal ja töötanud 20 aastat pärast ülikooli lõpetamist Tartu Observatooriumis astrofüüsikuna. Kuid avalikkus teab teda rohkem poliitikuna. Tema teadusliku karjääri katkestas astumine poliitikasse ja valimine 1990. aastal nii Ülemnõukogu kui ka Eesti Kongressi saadikuks.

Poliitikas olles on Hänni tegelenud süvitsi Eesti riigi taastamise küsimustega, olles vastavate töörühmade liige ning Põhiseaduse Assamblee redaktsioonitoimkonna esimees. Tal oli suur roll Eesti põhiseaduse sõnastamisel.

Jüri Aarma on sellest kirjutanud Maalehes: „Olulisel hetkel on väga tähtis, et oleks keegi, kes küsib keerulisi küsimusi ja ütleb: „Ärgem tormakem uisapäi.“ Augustis 27 aastat tagasi tegid seda Marju Lauristin, Sirje Endre ja Liia Hänni.“

Hänni ise meenutas: „Nii ma seal selle kirja panin. Pidid olema tõesti head närvid, et see, mis on kõlanud aruteludes, paberile panna. Need hetked olid emotsionaalsed.“

Hänni oli valitud riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmeks aastatel 1992–1995 oli ta omandireformi läbiviimise eest vastutav minister.

Tema juhtida oli kogu ühiskonda haarav reform, mille käigus tuli tagastada või kompenseerida nõukogude võimu poolt natsionaliseeritud maa ja muu vara, erastada ettevõtted ja elamufond ning läbi viia põllumajandusreform. Reformiministri esmaseks ülesandeks ametisse astudes oli kõrvaldada õiguslikud tühimikud ja tõkked, mis takistasid edasiliikumist.

Liia Hänni on Riigivapi II klassi teenetemärgi kavaler. Alates 2005. aastast tegeleb ta E-riigi Akadeemia e-demokraatia valdkonnaga, mille eesmärgiks on parandada ja uuendada IKT abil demokraatia toimemehhanisme ühiskonnas ja riigivalitsemises.

 2016. aasta oktoobris asus Hänni Vabariigi presidendi nõuniku ametikohale, kus tema vastutusvaldkondadeks olid haridus, teadus, infoühiskond ja demokraatiaküsimused. 2017. aasta lõpul lahkus ta omal soovil sellelt kohalt ja jätkas E-riigi Akadeemias oma töödega.

Kuigi Hänni, ei ole enam poliitikas otseselt tegev, võtab ta aktiivselt sõna päevakohastel teemadel ja osaleb aktiivselt vabakonna tegemistes.

Kõik on oodatud Liia Hännit Hõbeakadeemiasse kuulama ja küsimusi esitama.

TLÜ Rakvere kolledž

Liia Hänni tuleb rääkima Eesti riigist.

Allikas: wikipedia.org