Jaanuarikuu energiaarvetele toovad leevendust uued toetused

Hinnapiiril põhineva kompensatsiooni saamiseks ei pea kodutarbijad ise eraldi midagi tegema, riigiga arveldavad elektri- ja gaasimüüjad ning riigipoolne toetus on arvetelt juba maha arvestatud. Foto: Unsplash

Kuni märtsini kompenseeritakse kodutarbijatele gaasi- ja elektrikulud kindla hinnapiiri alusel. Kompensatsiooni saamiseks peavad lisaks elektri- ja gaasimüüjatele riigile avalduse esitama ka muud juriidilised isikud, kes vahendavad või müüvad korteriühistule ise elektrit või gaasi.

Hinnapiiril põhineva kompensatsiooni saamiseks ei pea kodutarbijad ise eraldi midagi tegema. Riigiga arveldavad elektri- ja gaasimüüjad ning riigipoolne toetus on seega tarbijatele laekuvatelt arvetelt juba maha arvestatud. „Selle kuu energiaarvete ootamisel tasub varuda veidi kannatust, sest uue toetuse tõttu võivad need jõuda tarbijateni tavapärasest hiljem,“ märkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Elektritarbimise toetuse hinnalagi on 12 senti kilovatt-tunni kohta, millele lisandub käibemaks. Kui tarbija kuu keskmine elektrihind ületab selle piiri, kompenseerib riik seda hinda ületava osa 650 kilovatt-tunnise tarbimise ulatuses. Gaasitarbimise puhul kehtib sarnane toetusskeem, kuid hinnapiir kodutarbijatele on 65 eurot megavatt-tunni eest tarbimisele kuni 2,75 megavatt-tunni ulatuses. Nende toetuste arvutuskäik on leitav MKMi veebilehel.

Kui kortermajas elavatel inimestel pole elektri- või gaasimüüjaga otselepinguid, vaid need on sõlmitud läbi korteriühistu, siis toetuse maksmisel jaanuaris tarbimismahtu ei arvestata. „Nii saame vältida kiirelt välja töötatud toetusega liialt suurt halduskoormust. Lisaks peaks ka enamik korterelamutes elavaid leibkondi prognoositult oma energiatarbimisega niikuinii ettenähtud piiri sisse jääma,“ selgitas minister Aas.

Minister rõhutas ka, et juhul, kui kodutarbijatele müüvad elektrit juriidilised isikud, kes ei ole elektri- või gaasimüüjad, peavad ka nemad kompensatsiooni saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) avalduse esitama. Sinna alla kuuluvad näiteks ettevõtjad, kes haldavad korterelamuid ning arveldavad korteriühistute asemel ise elektrienergia või gaasiga. Ka need ühistud, kes ei saanud oma elektri- või gaasimüüjalt soodustusega arvet, peaksid pöörduma soodustuse saamiseks KIKi poole.

Lisaks hinnapiiril põhinevale kompensatsioonile hüvitatakse märtsini ettevõtetele ja asutustele elektri võrgutasu täielikult ja kodutarbijatele 50 protsendi ulatuses, gaasi võrgutasu kõigile tarbijatele 100 protsendi ulatuses ja kuni keskmise sissetulekuga peredele hüvitatakse elektri-, gaasi- ja küttearvete alusel hinnatõusu osa 80 protsendi ulatuses. Vaid viimase puhul tuleb avaldus esitada kohalikku omavalitsusse, ülejäänud toetused kajastuvad automaatselt tarbijate energiaarvetel.

Kuulutaja