Kadrina vald saab 1,5 miljonit eurot keskväljaku ehitamiseks

Praegu Tõlla Trahteri ja kooli eest kulgev liiklus suunatakse ümber. Foto: Ambient Design OÜ

Projekt „Kadrina keskväljaku väljaehitamine“ sai rohelise tule ja tulevikus saab juba kõndida mööda kaasaegset aleviku keskust. Projekti kogumaksumus on 2 497 335 eurot, millest Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondidest saadav toetus on kuni 1 498 401 eurot.

„Suur rõõm on selle üle, et mitme aasta töö on kandnud vilja. Arhitektuurivõistluse ettevalmistamisest oleme jõudnud reaalse võimaluseni ehitada kaasaegne keskväljak välja. See on saanud võimalikuks tänu väga heale meeskonnatööle ja koostööle erinevate partneritega. Tänan kõiki, kes selle projekti loomisele on kaasa mõelnud ja aidanud. Väljak tuleb Kadrinale omaselt silmapaistev, suursugune aga ka kodune,“ sõnas Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.

Kadrina vallavalitsus esitas 2024. aasta kevadel Kadrina keskväljaku rajamise taotluse ja tellis selleks arhitektuurikonkursi võitjalt Ambient Design OÜ-lt eskiisprojekti. Võidukavandi autorid Annika Valkna ja Ruth Kübardi pakuvad Kadrina uue keskusala lahendusena välja selgete ruumiomadustega, avatud ja kutsuva kohtumispaiga tervele kogukonnale.

Järgmise sammuna alustatakse projekteerimisega, kuhu kaasatakse kohalikud. „Soovime elanike arvamust projekteerija poolt välja pakutud lahendustele. Arvatavasti toimub kaasamine selle aasta lõpus ja 2025. aasta kevadel peaks hakkama ehitama, sest väljak peab saama valmis 2026. aasta septembriks,” rääkis Kadrina valla ehitusspetsialist Aivar Aruja ajagraafikust.

Kadrina vallavalitsus koostöös Eesti arhitektide liiduga korraldas 2022. aastal arhitektuurivõistluse, otsimaks aleviku keskusele uut arhitektuurilahendust. Võistlus toimus programmi „Hea avalik ruum“ raames.

Kuulutaja