Keskkonnaamet tahab Rakvere vallimäe looduskaitse alt välja arvata

vallimäeloodus

Vastavalt keskkonnaministri käskkirjale algatas Keskkonnaamet Rakvere vallimäe ja Pahnimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamise. Lihtsamalt öeldes: kui otsus jõustub, ei ole vallimägi enam looduskaitse all, küll aga jääb muinsuskaitsealuseks objektiks.

Aivar Ojaperv

 

Ala saab kaitsealana või hoiualana kaitse alla võtta ainult Vabariigi Valitsus ja valitsuse pädevuses on ka kaitsekorra kehtetuks tunnistamine. 11. novembril väljastatud käskkirjaga volitas keskkonnaminister „Rakvere vallimäe ja Pahnimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine” eelnõu menetlemise Keskkonnaametile.

Linn tahab lisaaega

Eelnõukohase määrusega arvatakse kaitse alt välja kaks Lääne-Viru maakonnas asuvat kaitseala, mis on minetanud oma looduskaitselise väärtuse, seisab seletuses. Kaitse alt arvatakse välja Rakvere vallimägi ja linnast lõunasse jääv ning Rakvere valla haldusterritooriumil asuv Pahnimägi.

Rakvere Linnavalitsus korraldab huvilistele Rakvere vallimäe ja Pahnimäe kõnealuse eelnõu avaliku väljapaneku kahe nädala jooksul (3.-17. detsembrini). Materjalidega saab tutvuda Rakvere Linnavalitsuses, Rakvere linna koduleheküljel ja ka Keskkonnaameti veebilehel. Eelnõu avalik arutelu toimub 19. detsembril kell 15 Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18), kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid.

Esialgse info kohaselt oodatakse eelnõule parandusettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult Keskkonnaameti Viru regiooni aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või imbi.mets@keskkonnaamet.ee hiljemalt 17. detsembril.

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami ütles aga, et kuna Keskkonnamet andis menetlemiseks lühikese ajavahemiku ja „see ei ole nii kiire küsimus, et põletab“, siis taotlevad linn ja volikogu Keskkonnametilt lisaaega, et teemaga saaks tegeleda ka jaanuaris.

„See on tundlik teema,“ jätkas linnapea, „seepärast kuulutasime välja ka avaliku väljapaneku. Kaardistame olukorra, et selguks, milline mõju võib muutusel olla.“

Looduskaitseala kaotamine – hea või halb?

Rakvere linnavolikogu endine liige ja selle keskkonnakomisjoni endine esimees Taimi Parve esitas ajakirjanduse vahendusel pöördumise linna juhtkonna ning volikogu poole, kus märkis, et vallimägi peab jääma looduskaitse alla. Muuhulgas pööras ta tähelepanu asjaolule, et vallimäe nõlva allikad on linna veevarude turvareserv. Parve soovib, et linn avalikustaks täieliku informatsiooni keskkonnaministri käskkirja kohta ja väljendaks teema kohta kindla seisukoha.

Nagu mainitud, soovib linn, et teemat menetletaks pikemalt – siis on aega ka lõplik seisukoht kujundada.

Mis aga muutuks, kui vallimägi ei kuuluks enam looduskaitse alla?

„Ilmselt kõige suurem muutus on see, et seal tehtavatele n-ö tavalistele toimingutele pole enam vaja Keskkonnaameti nõusolekut,“ leidis linnapea Mihkel Juhkami. „Rakvere linn pole reaalsuses vallimäe looduskaitsealaste piirangutega tegelikult kokku puutunudki. Samas jääb vallimägi jätkuvalt muinsuskaitse alla, mis paneb sealsele tegevusele palju rohkem piiranguid kui looduskaitseala.“

 

Ministeerium soovib Rakvere vallimäe looduskaitseobjektide nimekirjast kustutada. Foto: arhiiv