Kirde maakaitseringkond sai endale uue mündi

Uued mündid, millega tunnustatakse Kirde maakaitseringkonnas. Foto: Indrek Jurtšenko

Kirde maakaitseringkonna kergejalaväe mündiga tunnustamise eesmärk on väärtustada kaitseliitlasi, kes näitavad teenistuses ja eritingimustes ka väljaspool teenistust kergejalaväelasele omaseid väärtusi nagu initsiatiiv, pühendumine ülesande täitmisele ja teenistuse asetamine oma isiklikest huvidest kõrgemale. Samuti väärtustada Kirde maakaitseringkonna alluvuses olevate tegevväelaste, vabatahtlike kaitseliitlaste, reservväelaste ja naiskodukaitse liikmete osalust, panust ning pühendumist sõjalisse riigikaitsesse.

Pronksist münt on võrdhaarne kolmnurk, mille iga tippu ühendavad sirglõigud kirjeldavad ühte kergejalaväe väärtust ja moodustavad kokkuvõttes ühise terviku. Esiküljel on Kirde maakaitseringkonna embleem koos klassi värviga karabiinidega (kuld,  hõbe, pronks), tagaküljel aga kiri „EESTI EEST SURMANI“ ning järjekorra number.

 „Seda münti ei anta niisama, vaid konkreetsete saavutuste eest. Seda ei saa ükski kollektsionäär ega väljaspool Kirde kaitseringkonna koosseisu olev inimene. Nõuete täitmine näitab otseselt ka seda, kes panustab Eesti riigikaitsesse rohkem, kui tavaline reakaitseliitlane. Mündi saavad endale välja teenida kaitseliitlastega võrdväärsetel alustel ka naiskodukaitsjad,“ ütles uue tunnustussüsteemi üks väljatöötajatest, Kirde maakaitseringkonna ringkonnaveebel Ott Sepp.

Kergejalaväe münt on personaalne, individuaalse pühendumise eest omistatud tunnustus ja selle edasiandmine (välja arvatud pärandamine) ja müümine teistele isikutele on keelatud.

Indrek Jurtšenko