Virumaal liigub „põhjakonn“

põhjakonn

8.-10. septembrini toimub Ida- ja Lääne- Virumaal Kaitseliidu taktikaõppus Põhjakonn. Juba üheksandat korda läbiviidav õppus on sel aastal nelja Virumaa valla territooriumil. Lisaks Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu, Leedu, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide üksustele osalevad esmakordselt ka liitlased Prantsusmaalt, Kanadast ning Lätist.

Taktikaõppus Põhjakonn, mis on alguse saanud vabatahtlike kaitseliitlaste eestvedamisel ja oli algselt mõeldud kahe maleva vahelise lahingtegevuse harjutamiseks, on kasvanud suureks regionaalseks õppuseks.

Põhjakonnal keskendutakse Kaitseliidu üksuste ja staapide vahelise koostöö harjutamisele lahingtegevuse planeerimisel ning läbiviimisel. Oma oskusi treenivad Viru, Alutaguse, Järva ja Jõgeva malevate kaitseliitlased koos välispartneritega Lätist ja Suurbritanniast.

Vastutegevust pakuvad võitlejad Leedu KASPist (Eesti Kaitseliidule sarnanev vabatahtlik organisatsioon – toim), Tartu, Tallinna ja Rapla maleva kaitseliitlased ning Kanada mehhaniseeritud jalaväe kompanii. Lisaks on õppust toetamas Kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksused. Põhjakonna õppusele on kaasatud nii meie liitlaste kui Eesti kaitseväe soomustehnika.

Kolmepäevasel õppusel imiteeritakse mitmeid lahingtegevusi. Kõik lahingud korraldatakse  vastavalt avaliku korra eeskirjas sätestatud öörahule. Kella 23st kuni kella 7ni hommikul võib esineda üksikuid laske ja valgusrakettide kasutamist hõreasustatud aladel. Intensiivseimad lahingtegevused toimuvad 9. ja 10. septembril Sonda, Ulvi, Põlula, Lavi, Kõrma, Miila, Nõmmiste ja Viru-Kabala piirkonnas.

Korraldajad paluvad kõigil olla liikluses tähelepanelikud. Lahingute imiteerimise käigus võib esineda ajutisi liikumispiiranguid. Osalejad järgivad kõiki nõudeid, mis tulenevad õigusaktidest ja seonduvad nii eraomandi kui ka keskkonnakaitsega.

Kuulutaja

Kaitseliitlased tänavusel Kevadtormil. Foto: Asso Puidet