Kõnniteed puhtaks linnavalitsuse kulul!

Minu nimi on Neeme-Jaak Paap. Olen 58aastane, abielus, nelja poja isa. Kandideerin 17. oktoobril Isamaa erakonna liikmena Rakvere volikogusse.

Üks Isamaa suurim lubadus nendel kohalikel omavalitsuste valimistel Rakveres, on vabastada kõik kinnistuomanikud, nii kortermajade ühistud, eraettevõtted kui ka eramajade omanikud nende kinnistututega piirnevate linnale kuuluvate kõnniteede korrashoiust. See tähendab, et nii lumelükkamine, libeduse tõrje kui ka lehtede koristus jääks tulevikus linnavalitsuse korraldada.

Kui palju see maksab?

Praegu ostab Rakvere linnavalitsus lumekoristuse, haljasalade ja kalmistute hoolduse ning kõnni- ja kergliiklusteede puhastuse teenust eraettevõtetelt. Selle peale kulub aastaringselt ümmarguselt 30 000 eurot kuus, ehk 360 000 eurot aastas. See on suur raha. Kui jätkata teenuse ostmist ka lisanduvatele kõnniteedele, mille eest täna kannavad hoolt majaomanikud, siis ilmselgelt teenuse eest makstav summa suureneks märgatavalt.

Kuid on ka teine, linna jaoks palju soodsam variant.

Minu ettepanek on luua Rakveres oma kommunaalmajanduse allüksus, mille ülesandeks on läbi aasta tegeleda linnas heakorratöödega – alates lumekoristusest ja lõpetades muruniitmise ja haljasalade korrashoiuga. Jah, algselt tuleks investeerida seadmetesse ja vahenditesse, kuid isegi, kui arvestada, et on vaja liisida mõned traktorid ja muruniidukid ning liita sellele summale töötajate palgakulu koos maksudega, siis kogusumma ei ületaks praegust igakuist kulu, mis linn teenusepakkujatele ära maksab. Ka töö kvaliteeti on oluliselt kergem kontrollida, kui meil linnas oma ettevõte on, mis allub vastavale abilinnapeale, kes siis ka vastustab selle eest, et kõik heakorratööd kvaliteetselt tehtud saaks.

Mind tuntakse kokkuhoidliku ja konkreetse inimesena, kes tühjale lobajutule aega ei raiska. Tean eraettevõtjana teenitud raha väärtust ja oskasin selle pilguga vaadata ka linna rahakoti peale, kui 2017-2019 aastatel abilinnapea ametit pidasin. Juba toona analüüsisin põhjalikult linna majandusbrigaadi loomise ideed ning julgen kinnitada, et kui Rakvere linn loob oma kommunaalmajandusüksuse, siis tulevikus me selle teenuse eest rohkem ei maksaks kui praegu. Sama raha eest saaks korraldatud kõik Rakvere linna heakorratööd. See ei ole niisama suusoojaks öeldud, vaid põhineb minu põhjalikel arvutustel ja praktilistel kogemustel.

Kui ma osutun valituks Rakvere linna volikogusse, siis luban seista selle eest, et tulevikus kõik linna kõnniteed kinnistuomanike jaoks, moel või teisel, tasuta hooldatud saaks. Kuid tegutsen kindlasti ka Rakvere linna majandusüksuse loomise nimel, et kõnniteede puhastuse ja haljasalade hoolduse teenus meie kõigi jaoks võimalikult soodne oleks. Teine minu prioriteet on keskväljaku välja arendamine atraktiiveks linnasüdameks, mis tõmbaks inimesi ligi kogu maailmast.

Olen alati valmis vastama teie küsimustele. Kui keegi soovib selle teema kohta põhjalikumat infot, siis helista 508 1224 või kirjuta jaakpaap@gmail.com

Lugupidamisega Neeme Jaak Paap