Kõrgkoolid kaaluvad uusi lahendusi

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool ja Tallinna Tehnikakõrgkool tihendavad ühisel jõul koostööd ettevõtjatega, et hakata koolitama vajaka olevaid spetsialiste ja viima läbi täiendusõpet maakonnas kohapeal.

Liisi Kanna

Novembri hakul kohtusid maakonna ettevõtjad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtidega, et arutada uusi võimalusi koostöö tõhustamiseks.

Ümarlaudu tööandjate ja kohalike omavalitsuste esindajatega on Lääne-Viru Rakenduskõrgkool korraldanud järjepidevalt, vähemalt kord aastas. Nüüd kaasati aga ka Tallinna Tehnikakõrgkool ning suurimaks kõnealuseks murekohaks oli tehnoloogiavaldkonna spetsialistide puudus.

„Eelnevatelt kokkusaamistelt tööandjatega on jäänud õhku küsimused kõrghariduse tasemel tehnikavaldkonna kompetentsi olemasolust piirkonnas. Seni on Lääne-Virumaal läbi aegade mitmetes kõrgkoolides antud majandus- ja sotsiaalalast ning õpetajaharidust. Lahendusi otsides leidsime koos Tallinna Tehnikakõrgkooliga ühishuvid ja koostöövõimalused tehnikaalaste kompetentside Lääne-Virumaale toomiseks, mis annab hea aluse võimalikuks kõrgkoolide ühinemiseks tulevikus,“ selgitas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor Helle Noorväli.

Spetsialistid jääksid maakonda

Koolijuhi sõnul selgus vestlusringis, et enim tuntakse huvi logistika ja tootmiskorralduse erialade vastu ning kohe vajatakse automaatikuid, insenere, tootmisjuhte, hüdraulikuid, rasketehnika lukkseppi, tehnolooge ja vahetuse vanemaid.

„Oluliseks peeti, et taseme- ja täiendusõpe toimuks maakonnas, ettevõtete lähedal – siis jäävad spetsialistid maakonda. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga on valmis laiendama tasemeõppe õppekavade ning täiendusõppe kursuste valikut maakonnas,“ kinnitas Noorväli.

Ta lisas, et samuti saavad ettevõtted hakata kasutama Tallinna Tehnikakõrgkooli laboratooriume ning kompetentsi neile vajalike rakendusuuringute tellimiseks.

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend märkis, et kohtumisel ilmnenud Lääne-Virumaa ettevõtlusprobleemid on üsna sarnased muude piirkondadega – tööjõu saadavus ja töötajate teadmiste, oskuste arendamise vajadus. „Tööjõu saadavust kvantitatiivses kontekstis me otseselt mõjutada ei saa, kuid koolituse pakkumise teel saame parandada aktiivsete töötajate määra,“ kommenteeris tehnikakõrgkooli rektor.

„Teatavasti kuuluvad Tallinna Tehnikakõrgkooli 15 õppekavva tehnika, tootmise, ehituse ja transporditeenuste valdkonnad – vestlusringis osalejad väljendasid rahulolu uute koolitusvõimaluste loomise üle. Omalt poolt peame leidma paindlikke toimemudeleid nii tasemehariduse kui ka täienduskoolituse läbiviimiseks,” sõnas Lend.

Ettevõtetest oli ümarlaual tugevalt esindatud tööstussektor, kõige laiemalt puidutööstus. Ka ümarlaual osalenud ASi Aru Grupp juhatuse esimees Juhan Viise sõnul oli ettevõtete esindajatel hea meel tõdeda, et Tallinna Tehnikakõrgkool plaanib koostööd Lääne-Viru Rakenduskõrgkooliga.

„Lootus on, et kohapeal antav rakenduslik haridus hoiab piirkonnas omi ja toob juurde mujalt noori, kes on huvitatud tehnilistel erialadel oma karjääri edendama. Lisaks laienevad kohalikud täiendõppe võimalused,“ tunnustas Viise kõrgkoolide plaane.

„See oleks kogu piirkonna tööstussektori huvides. Ja eks iga uus algus hariduse, majanduse või kultuuri vallas aitab piirkonna üldisele arengule kaasa,“ tõstis ettevõtja esile laiemat mõju.

Edasised plaanid

„Meie jaoks oli see esimene kohtumine, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolil on olemas korralik õppetaristu nii Rakveres kui ka Mõdrikul. Edasi tuleb minna tehnoloogia valdkonna tasemeõppe edendamisega, pean silmas näiteks tootmiskorralduse ning tarne- ja ostujuhtimise õppe läbiviimise kaalumist,“ tõi Enno Lend esile.

Ta lisas, et täienduskoolituse osas tuleb jätkata kohtumist ettevõtetega ja osapoolte koostöös leida üles need valdkonnad, kus on vajalik ja võimalik edendada elukestva õppe kursusi.

Ka Helle Noorväli nentis, et kindlasti jätkuvad seesugused kokkusaamised tulevikus: „Kõrgkoolide ülesanne on vajadused ja võimalused kaardistada ning pakkuda välja lahendusi lühemas ja pikemas perspektiivis. Kõikide osapoolte koostöö tagab kõrghariduse kvaliteedi ja vastavuse tööturu vajadustele.“

Ühtlasi kutsusid kõrgkoolid tööandjaid üles, et kui tekib konkreetne vajadus täiendus- ja ümberõppe järele või ootab lahendamist arendusprobleem, siis tööandjate soovid on alati oodatud, ükskõik kui toores on idee. Koos leitakse lahendused!

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolil on õppetaristu nii Rakveres kui ka Mõdrikul. Pildil peahoone Mõdrikul.

Foto: LVRKK