Korteriühistud muutuste tuules XIII

Real-Estate-Loans

Maja ees seisvad autod ja parkimise korraldamine tekitavad korteriühistutele järjest enam probleeme. Korteriühistus parkimise korraldamiseks tuleb majas kehtestada parkimiskord. On oluline teada, et parkimiskorda ei saa vastu võtta üldkoosolekul hääleenamusega, vaid selle saab kehtestada üksnes korteriomanike kokkuleppel.

Nimelt kuulub korteriühistu kinnistul paiknev parkimisala kõigi ühistu korteriomanike mõttelise osa hulka ning seetõttu ei saa parkimiskorra kindlaksmääramist otsustada mittetulundusühingute seaduse alusel korteriühistu üldkoosolekul. Ühistu parklas  parkimiskorra kindlaksmääramist saab  kehtiva seadusandluse  alusel, sealhulgas asjaõigusseaduse alusel, reguleerida üksnes kõigi korteriomanike kokkuleppega. Selline konsensuslik otsus on vajalik aga ainult korteriühistu juurde erastatud maal parkimise korra kehtestamiseks.

Kui mõni korteriomanik keeldub parkimiskohtade kokkuleppe sõlmimisest, võivad teised omanikud nõuda parkimiskorra kindlaksmääramist kohtumenetluses. Praktikas muidugi igal ühistul vastavat kokkulepet sõlmitud ei ole ning parkimiskohtade kasutus on välja kujunenud parkla kasutuse käigus.

See toimib aga niikaua, kuni majas ei ole omanikevahelisi vastuolusid. Kui need tekivad või tundub ,et hakkavad tekkima, tuleks parkimiskord omanike kokkuleppena siiski sõlmida. Kui aga tavapärane kasutus toimib tõrgeteta ja ruumi jagub kõigile, siis eraldi parkimiskorra tegemist ei julgeks soovitada – see võib omakorda suhted majas keeruliseks ajada.

Mida aga teha, kui korteriühistu oma kinnistust ei jätku parkimiskohtade tagamiseks? Erinevates linnades on rakendatud erinevaid praktikaid. Kindlasti tuleks korteriühistul pöörduda omavalitsuse poole täiendava parkimisruumi võimalikuks leidmiseks.

Kui omavalitusega on kokkuleppe saavutatud, siis korterühistu kasutuses oleval omavalitsusele kuuluval maal võidakse korraldada parkimist üldkoosolekul lihthäälteenamusega vastu võetud korra alusel.

Andres Jaadla,

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees