Maksumuudatus lubab spordiklubidele lisakliente

grossid

Värskest valitsuskoalitsioonileppest leiab punkti, mis vihjab võimalusele, et riik lõpetab äriühingute poolt töötajate spordi harrastamiseks kulutatud rahalt erisoodustusmaksu küsimise. Spordiklubide juhid on antud uudise üle rõõmsad.

Tiit Efert

 

Rakverest pärit tervise- ja tööministri Rannar Vassiljevi kinnitusel seisab koalitsioonileppes, et valitsus kaalub äriühingutel lubada maksuvabalt annetamist sporditaristu arendamiseks ega loe tööandja panust töötajate terviseedendamisse ja haiguspäevade vältimisse erisoodustuseks.

„Ehk siis esimest kaalutakse ja teises on kokku lepitud. Millele täpselt ja mis mahus soodustus laieneb, jääb seadusloome käigus täpsustamiseks,“ lausus Vassiljev.

Saalid hakkavad täituma

Eesti suurima spordiklubide keti Myfitness tegevjuht Erkki Torn on rõõmus. „Väga hea uudis.“

Enda sõnul on ta sellel teemal juba ammu sõna võtnud. „Eestis käib klubides alla viie protsendi elanikkonnast,“ lausus ta. „Neis Euroopa riikides, kus ei võeta erisoodustusmaksu, vaid sportimist soodustatakse lausa madalama käibemaksuga, on harrastajaid kuni 20 protsenti elanikkonnast.“ Vahe on neljakordne.

Mehe sõnul toob erisoodustusmaksu kaotamine Eesti klubidesse juurde koguni kümneid tuhandeid uusi kliente. Seda mitte küll kohe, aga näiteks viie aasta jooksul.

Esialgu loobub riik Torni sõnul küll teatud tuludest, kuid pikemas perspektiivis on antud otsus kindlasti kasulik, sest tervisesport vähendab inimeste terviseriske ja seega ka ravikulusid. „Oleme ettevõtjatega palju rääkinud, nad on huvitatud oma töötajate tervisesse panustama, aga see on olnud siiani nende jaoks jube kulukas. Me ei ole seetõttu ettevõtetele ka korralikku müügitööd teinud.“

Rakvere Spordikeskuse direktori Marti Kuusiku sõnul laiendaks sportimiselt erisoodustusmaksu kaotamine kahtlemata ettevõtete võimalusi oma töötajatele motiveerivaid ja tervist edendavaid tegevusi pakkuda. „Millises mahus täpselt, eks seda näitab praktika. Rakvere Spordikeskus on selleks muutuseks tehniliselt igati valmis. Sõlmime ettevõtetega raamlepinguid, mille alusel saavad töötajad kasutada meie teenuseid ning ettevõtted lihtsa ja ülevaatliku arveldusmehhanismi,“ kinnitas Kuusik.

Lisaväärtus töötajatele

Ka Rakvere Aqva Hotel & Spa tegevjuhi Roman Kusma sõnul on väga raske hinnata seda mahtu, kui palju erisoodustusmaksu kaotamine sportimist ja spordiklubide külastust mõjutab.

„Kindlasti soodustab, aga mis mahus – seda ei oska ma öelda. Kuna ettevõtetel muutub oma töötajatele sportimise võimaldamine maksuvabaks, siis tänasel päeval, kus on konkurents töötajate pärast, tekib selle seadusega tööandjale üks võimalus juurde, millega töötajale lisandväärtust pakkuda,“ lausus Kusma.

Tallinnas Pirita linnaosas Randvere teel Grossi kauplusega ühes majas asuva spordiklubi Fresh! tegevjuhi Georgi Skorobogatovi sõnul soodustab võimalik maksumuudatus nii tema spordiklubi kui üldiselt fitnessituru arengut.

„Põhjuseks on Eesti rahvastiku väiksus, suhteliselt madal liikumisharrastuse tase ning fitnessiteenuste kallidus. Vaadates laiemat konteksti, on paljudes Euroopa Liidu riikides võimalik spordiklubis treenida 19 euro eest kuus. Inglismaal leidub jõusaale, kus kuumaks jääb 5-7 naela piiridesse,“ rääkis Skorobogatov.

Tema sõnul kõlavad sellised numbrid uskumatult, sest Eestis on kuukaardi tavapärane hind 50 euro ringis. Erisoodustusmaksu kaotamine aitaks kindlasti suurendada elanikkonna aktiivsust, kuna tööandja saaks ebaproportsionaalsete lisakuludeta kompenseerida oma töötajate sportimist. See suurendaks omakorda nõudlust spordiklubide järele ning tänu turu üldisele kasvule aitaks viia teenuste hinnad alla.

„Nõudlus soodsate treenimisvõimaluste järele on kindlasti olemas ja seda näeb ka meie spordiklubi näitel, kus 19eurone õhtune kuukaart on väga populaarne,“ sõnas Skorobogatov.

Tallinnas Randvere teel Grossi kauplusega ühes hoones asuv spordiklubi, mis avati mullu sügisel, võitis kiiresti harrastajate poolehoiu. Foto: Tiit Efert