Kristel Nurme õpikogemustest

Hiljuti anti üle täiskasvanuhariduse maakondlikud tunnustused. Lähemalt räägime Lääne-Viru maakonna tänavuse aasta õppija eripreemia„Edasipüüdlikuse ja otsusekindluse eest läbi õppimise“ saaja Kristel Nurmega.

Kristel Nurme õppis Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis, mille lõpetas käesoleva aasta kevadel. Sellest sügisest tudeerib Kristel Tallinna Ülikoolis filosoofia erialal. Filosoofia valis ta seetõttu, kuna meeldib arutleda, väidelda ning loomingulise poole pealt kirjutab Kristel aeg-ajalt luuletusi. Filosoofia õpingud laiendavad silmaringi, annavad suurema võimaluse ennast teaduslikult ning vabalt väljendada, erinevatel teemadel kaasa rääkida.

Kristel huvitub samuti inglise keelest ja kultuurist. Paljud filosoofia tekstid on samuti inglise keeles ning huvi selle keele vastu rikastab ühtlasi filosoofia eriala õpinguid. Kristeli sooviks on tulevikus siduda omavahel hobi ja töö, teha tööd kodukontorist, olles samal ajal maailmaga ühenduses. Antud eriala valik ja huvi keelte vastu võimaldaks seda.

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium andis tõuke edasiõppimiseks, keskkond oli väga toetav ja motiveeriv. Kolme aastaga kujunes välja oma mõnus klassigrupp, kus üksteist hoiti ja vastastikku motiveeriti. Nagu Kristel ise ütleb, õppis ta koolis koostööd tegema, enda eest seisma ning kasvas julgus ka teiste eest seista. Suurenes otsusekindlus, võtta vastu neid töid ja tegevusi, mis teda arendavad. Koolis kogetu ning õpitu aitas enesearendusele veelgi kaasa. Gümnaasiumi aeg oli teadlik enese viimine uuele tasemele.

Tulles tagasi Tallinna Ülikooli juurde, on Kristel leidnud uusi sõpru, kellega regulaarselt kohtutakse, ning samuti üksteist õpingute ajal toetatakse ja motiveeritakse. Koostegemises ja üksteise hoidmises on jõud. Ülikoolis on paindlik õpe, videoloengud sealhulgas. Samas Kristelile meeldib kohapeal olla, et vahetult suhelda ja kogemusi saada. Ka selles koolis on koostööaltid ja tudengeid toetavad õppejõud. Ülikool kasvatab enesedistsipliini, õpetab aega planeerima. Kristel tänab oma kaasteelisi.

Tiiu Säbel,

täiskasvanudhariduse koordinaator maakonnas

Fotol Kristel Nurme. Allikas: erakogu