Kui valid, vali mõistusega

pilt

Internetis on mitu lehekülge (näiteks Delfi, ERR), kust leitav valimiskompass. See on selline nutikas kalkulaator, kuhu saab sisestada oma seisukohad ette antud küsimuste suhtes ja lõpuks arvutab programm välja, millise erakonna programm eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel sinu seisukohtadega kõige rohkem ühtib.

Soovitan kõnealust kompassi kõigil katsuda. Eelduseks on muidugi arvuti olemasolu ja väike ajavaru küsimustele vastamiseks, aga see on lihtsaim ja ausaim viis teada saamiseks, kelle (täpsemalt: millise erakonna) poolt eelseisvatel valimistel hääletada.

Võin kihla vedada, et Eestis on väga vähe inimesi, kes kõikide kandideerivate erakondade ja üksikkandidaatide platvormidega on tutvunud – see oleks arutult suur ettevõtmine. Ka ei saa usaldada reklaampilte ja –klippe, sest asjast endast räägitakse seal vähe, tegeletakse hoopis labase ärapanemisega (näiteks särav Ansip vs tõre Savisaar ühel fotol). Arukal inimesel soovitan kampaaniareklaamist mitte välja teha.

Aga mainitud valimiskompass on küll üks hea vahend seisukoha kujundamiseks. Tõsi, mõned küsimused tunduvad liiga keerulised, aga programm võimaldab need vahele jätta. Samuti on vastusevariante viis, neist üks täiesti neutraalne, mis tähendab, et tulemus peaks tulema päris aus.

Lisaks tavapärasele ausale vastamisele soovitan kogu asja läbi mängida veel teistki korda – äraspidiselt. Vastake küsimustele täpselt risti vastu oma tõekspidamistele – loogiliselt võttes peaks siis välja kooruma erakond, kelle programm teile üldse ei sobi. Jättes siinkohal täpsustamata oma isiklikud eelistused enne ja pärast valimiskompassiga „mängimist“, saan siiski märkida, et tulemused olid minu jaoks üllatavad: erakond, kellele hääle andmist ma tõsiselt kaalusin, osutus äraspidises pingereas esimeseks ehk siis nende platvorm on minu ootustele risti vastu. Ja sain veel teada teisegi erakonna, kelle poolt ma päris kindlasti hääletada ei tohi: äraspidises pingereas olid nad teised, n-ö õiges viimased. Olgu mainitud, et selleski erakonnas leidub paar mulle sümpaatset kandidaati, aga nüüd on selge, et Euroopa Parlamenti lähetatuna hakkaksid nad seisma asjade eest, mis mulle kohe mitte ei sobi.

Seega: nüüd olen kindel, et kui valima lähen, siis annan hääle erakonnale, kelle platvorm mulle sobib. Enne kompassi täitmist poleks ma seda ilmselt teinud, sest, nagu mainitud, olid senise sarmi ja väljaütlemiste põhjal minu isiklikud favoriidid teised.

Leian, et iga valija peaks oma hääle andmisse suhtuma vastutustundlikult ja mitte lubama Euroopa Parlamenti inimesi, kes saavutavad oma poliitilise populaarsuse vaid klantspiltide, demagoogia ja valju kisa kaasabil. Andke hääl kandidaadile, kes hakkab seal ajama n-ö teie asja, Euroopa Parlament on liiga tõsine koht selleks, et lihtsalt ilus ja tore olla.

Ah jah, ühe alatu triki tegin selle kompassiga ka: kolmandal korral klikkisin kõigi küsimuste vastuseks „neutraalne“, mis minu arvates tähendab seisukoha puudumist, mida võib tõlgendada ka kui „ah, mul ükskõik!“ Võitjaks osutus Reformerakond – minu „tõekspidamised“ ühtisid sel korral nende platvormiga enam kui 60 protsendiliselt.

Aivar Ojaperv