Rakvere linnapea Triin Vareki kõne Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul

Austatud külalised, armsad Rakvere sõbrad!

Siiras tänu, et võtsite vastu kutse tähistada koos täna siin 80-aastases Rakvere Teatris, peagi 100-aastaseks saava Rakvere Kultuurimaja vahetus läheduses, Arvo Pärdi kaheksakümne viiendal ja Rakvere Muusikakooli seitsmekümne viiendal juubeliaastal, homme saja kahe aastaseks saava kalli Eesti sünnipäeva.

Usun, et homse sünnipäeva eel on paslik meenutada möödunud laulu- ja tantsupeo suve, kus Lydia Koidula „Minu arm“ kõlas meie kõigi poolt kui tõotus – oleme siin, töötame siin, elame siin, Eestis, kus on meie juured, sest see on meie kodumaa. Kalleim vara. Meie kultuur, meie keel, meie rahvas. Ja igaühe suhe oma kodumaaga on ainukordne ning kordumatu.

Vabadussõja 101. aastapäev. Tartu rahu 100.

Märgilised sündmused. Väga oluline osa Eesti ajaloost. Rakvere Gümnaasiumis peetud Tartu rahu aastapäeva konverentsil rääkis ajaloolane Lauri Vahtre, et Eesti riik sündiski sõja käigus. Soomusrongis, kus eri maakondade mehed said kokku ja õppisid üksteist tundma. Ja valitses suur üksmeel. Ühise eesmärgi nimel.

Porgandis sõidavad hommikul ja õhtul inimesed tänapäeval tööle ja koju, ka Rakverest ja Rakveresse. Eestlane hoiab rohkem omaette ja võõraga lihtsalt ei seltsi, väga julgelt ei kõneta. On oma töö-, pereelu või muidu muremõtteid, mida mõlgutada, sest meile, eestlastele, meeldib ju muretseda. Teame kõik seda ütlust, et muretsen pere, muretsen lapsed, muretsen maja ja töö jne. Aga muretsema paneb hoopis vähene üksmeel ja ühise tahte puudumine. Isiklike ambitsioonide killustatuses ja ka n-ö ärategemismentaliteedis unustatakse tihti tähtsaim, põhiväärtused ja -eesmärgid. Soovin väga, et leiaksime ühtsust rohkem ja mitte ainult laulukaare all või tantsuulmas staadionil.

Nii nagu ka sel kevadel jalgpalli U17 Rakveres toimuvate Euroopa Meistrivõistluste slogan kõlab, et „tulevik algab täna“ – ei saa me jätta parema tuleviku ülesehitamist aga ainult tulevikulootustele, see ei vabasta tänaseid suunamudijaid, infulentsereid ja otsustajaid vastutusest, vaid meie kõigi kohus on kohe praegu teha parimaid valikuid. Parem elukeskkond ja loodushoid, parim haridus ja selle kättesaadavus, parim ettevõtluskeskkond ja hää tervishoiusüsteem, parimad lahendused perede ja eakate toetamiseks ja palju muud. Suured ambitsioonid võivad nende mittetäitumisel tekitada parajalt pettumusi, aga unistusteta elamine on arglikult urus üksindusse hääbuda. Sümbioos tuleviku, tänapäeva ja traditsioonide kooslusest on terviku tuum.

Rakveres on väga hea elada. Ja nii ei arva ainult mina, vaid väga paljud siinsed inimesed. Aga see on võimalik ainult tänu ühisele panusele. See ei tähenda, et arendustööd on lõppenud ja istume jõude. Meil on veel täitmata unistusi. Ja meil on uusi arendusi, mida rõõmuga täita. Vallimäe vabaõhukeskus, ajalooline Pikk tänav, Arvo Pärdi nimeline kontserdimaja. Mõni neist unistustest käegakatsutavam ja peagi valmis, meie kõigi rõõmuks juba suve lõpul sündmustega täitumas ja talveootuses veel üllatuste ootel. Mõni veel aga tuge ja takka lükkamist vajav. Nii nagu kord on aeg seemneid külvata ja aeg õitseda, siis on saagikoristus ja sügisvihmade aeg, talve külm võbelus ja kevadega saabub taas ärkamine. Korduvad nii ka elu-aastaajad nagu neli venda: kevad, suvi, sügis, talv.

Minu suur, siiras ja südamlik tänu kuulub kõigile, kes oma igapäeva töös panustavad meie linna, aga ka maakonna ja riigi heasse käekäiku. Ei öelda asjata kaitseväe õppusel, et „iga okas loeb“. Iga inimene ongi tähtis! Aitäh teile kõigile, et aitate luua paremat homset, mis ei ole meile kellelegi lubatud. See tänu ei ole ainult saalis olijatele, vaid ka kõigile, kes nii tööl kui ka kodudes.

Apostel Paulus ütleb: Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kiivas, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. (1Kr 13:1–3)

Sünnipäev on pidupäev. Rõõm olnust, rõõm saabunud külalistest. Ja rõõm ka kingitustest. Ma soovin kogu hingest, et me kingiksime oma armsale Rakverele ja Eestile sünnipäevaks rohkem rõõmu. Rohkem üksmeelt. Ja rohkem armastust. Seda ei ole vähe. Olles ise headuse võrra rikkamad, saab kõik meie ümber parem.

Ilusat pidupäeva. Palju õnne, Eesti!

Triin Varek,

Rakvere linnapea

Foto: Ain Liiva