Kunda ilmajaam vahetas asukohta

kundailmajaam

Koostöös Kunda Nordic Tsement Asiga rajas Keskkonnaagentuur Kunda ilmajaama sealsesse sadamasse. Uus asukoht tagab Keskkonnaagentuuri koosseisu kuuluvale Riigi Ilmateenistusele paremad võimalused tuule mõõtmiseks.

Kunda sadamas asuvas rannikujaamas mõõdetakse õhutemperatuuri, -niiskust, -rõhku, sademete hulka, tuule suunda ning kiirust, pilvede kõrgust ja hulka, nähtavuskaugust ja atmosfäärinähtusi. Samuti tehakse Kundas merevaatlusi: mõõdetakse veetaset, -temperatuuri, -soolsust ning vaadeldakse jääolusid. Riigi Ilmateenistuse koostatud prognoose ja kogutud andmeid kasutab ka Kunda Nordic Tsement ASi haldusalasse kuuluv Kunda Sadam, arenev regionaalne kaubasadam Eesti põhjarannikul.

Kuna Kunda rannikujaama varasem asukoht kuulunuks koostatava detailplaneeringu kohaselt likvideerimisele, tegi Kunda Nordic Tsement Keskkonnaagentuurile ettepaneku leida jaamale uus asukoht. Osapoolte vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt aitas AS Kunda Nordic Tsement Keskkonnaagentuuril leida rannikujaamale WMO (Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon) kehtestatud nõuetele vastava asukoha. Samuti rajas Kunda Nordic Tsement AS uue meteoväljaku infrastruktuuri.

Kundas alustati ilmavaatlustega 1849. aastal, pidevate vaatlustega aga 1901. aasta jaanuaris. Paraku pole osa varasemaid vaatlusandmeid säilinud, katkematud andmeread algavad 1945. aastast.

 

Kuulutaja

 

Kunda uus rannikujaam. Foto: Kadri Kauksi