Kutsutakse tunnustama haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ konkursile, mille eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele haridustöötajate tegevust, selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ning lastevanemate lugupidamise.

VIROLi tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on maakondlik konkurss seotud üleriigilise konkursiga. Laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias. Hõbemägi sõnul on sellel aastal maakondlikult ja üleriigiliselt üks kattuv kategooria – elutöö.

„Kuna üleriigilise elutööpreemia eesmärk on tunnustada riiklikult silmapaistnud haridustöötajaid, siis meie soov on tõsta esile maakonna tasandil pikaajaliselt haridusse panustanud inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii üleriigiliselt kui ka maakondlikult,“ selgitas tegevdirektor.

Sel aastal on üheks Aasta Õpetaja konkursi kategooriaks aasta kool, mille eesmärk on näidata kooli loovas ja lõbusas võtmes, kus tegutsetakse ühiselt ka õppetöö väliselt, hinnatakse koostööd ning kus valitsevad üksteist toetavad suhted. Eesti parim üldhariduskool selgub žürii ja rahvahääletuse tulemusel ning kuulutatakse välja 31. mail Terevisiooni erisaates.

Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriatesse saab esitada 18. aprillini Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud aasta õppejõud, riiklik elutööpreemia ja aasta kool)esitatud kandidaatide seast ühe, kes esitatakse üleriigilisele komisjonile. „Ühtlasi on komisjoni esitatud kandidaat ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal,“ selgitas Hõbemägi.

Komisjoni kuuluvad VIROL hariduskomisjoni, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.

Kandidaate maakondlikesse täiendavatesse kategooriatesse saab esitada samuti 18. aprillini ning seda saab teha aadressil
https://www.virol.ee/uleriigilise-tunnustussusteemi-eestimaa-opib-ja-tanab-laane-viru-maakondliku-konkurss.

Kuulutaja

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad

 • aasta lasteaiaõpetaja
 • aasta klassiõpetaja
 • aasta klassijuhataja
 • aasta põhikooli aineõpetaja
 • aasta gümnaasiumiõpetaja
 • aasta kutseõppeasutuse õpetaja
 • aasta õppejõud
 • aasta tugispetsialist
 • aasta õppeasutuse juht
 • aasta haridustegu
 • aasta hariduse sõber
 • elutööpreemia
 • aasta kool

Maakondlikud täiendavad kategooriad

 • Lääne-Virumaa noor õpetaja
 • Lääne-Virumaa hariduspere
 • elutöö auhind

Eelmise aasta tunnustusüritus Targas Majas.

Foto: arhiiv