Lääne-Virumaa maakaitsepäeva peetakse Väike-Maarjas

Tänavune Lääne-Virumaa maakaitsepäev leiab aset võidupühal, 23. juunil algusega kell 12 Väike-Maarja vallamaja juures.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnas, et maakondlikku maakaitsepäeva on au korraldada ning ülioluline on heade koostööpartnerite olemasolu. „Väike-Maarja keskosa renoveerimine koos Georg Lurichi monumendiga on saanud juba paar aastat väga positiivset tagasisidet. Kutsume kõiki maakonna inimesi koos peredega püssi laskma, sõdurisuppi sööma, tankitorudest sisse ronima, pasunakoori muusikat kuulama või lihtsalt uudistama, kuidas võidutuli meie maakonna linnadesse ja valdadesse jõuab,“ innustas Kesküla.

Traditsiooniliselt toimub keskpäeval pärgade asetamise tseremoonia Eesti vabaduse eest langenutele Väike-Maarja Vabadussõja mälestussamba juures.

Kavas on politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti korraldatud etteasted. Samuti on võimalik tutvuda kaitseliidu relvastuse ja tehnikaga.

Naiskodukaitse korraldab kohaliku leinamaja toetuseks heategevusliku tõrvaseebi müügi ja pakub iga-aastase kombe kohaselt sõdurisuppi.

Päeva naelaks tõotab kujuneda Paides presidendi läidetud võidutule pidulik vastuvõtmine kell 14.30. Sellel aastal on tuletoojateks noored, kes sündisid Eesti taasiseseisvumise algusaastatel. Lääne-Virumaale tule toojateks valiti naiskodukaitsja Liis Ambos ja kaitseliitlane Elvis Ranne.

Pidulikul tseremoonial antakse Lääne-Virumaa linnade ja valdade esindajatele üle Eesti Vabariigi Presidendi poolt Paides süüdatud võidutuli. Oma kodustesse jaanilõketesse presidendi süüdatud tuld võtma on oodatud ka kõik virumaalased.

Meeleolu tõstavad päeva jooksul Väike-Maarja pasunakoor, tantsuselts Tarapita, kapell Sirili ja Rakke laulunaised. Mootorratturite abiga jõuab võidutuli ka Ebaverre, millest kell 19.20 süüdatakse jaanilõke.

Maakaitsepäev jätkub Väike-Maarja valla jaanipeoga Ebaveres ja selle lükkab käima ansambel Apelsin ning õhtupoole vallutavad lava Parvepoisid.

Kuulutaja

Väike-Maarjas jagatakse maakaitsepäeval Lääne-Virumaa linnade ja valdade esindajatele üle Eesti Vabariigi Presidendi poolt Paides süüdatud võidutuli. Foto: Kristel Kitsing