Lääne-Virumaa noored said huvihariduse toetuseks 1,6 miljonit

Riik on 2017.  aastast toetanud huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni euroga, millest Lääne-Viru maakonnale on tulnud 1,6 miljonit. Toetusega loodi mitmeid uusi huviringe ja olemasolevatele soetati täiendavaid vahendeid, mille kaudu sai kaasata uusi osalejaid ning pakkuda senisest rohkematele noortele huviringides osalemise võimalust.

Lääne-Virumaal aitas toetus säilitada ja arendada huvialade mitmekesisust. Olemasolevate huvitegevuste tarbeks soetati toetuse abil uusi vahendeid, et edendada tegevusi eelkõige loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia, spordi- ning kultuurivaldkonnas.

Maakonnasiseselt sõlmiti teenusepakkujatega kokkuleppeid, mille kaudu sai huvitegevusi laiendada erinevatesse valdadesse. See vähendas noorte võimalikke transpordiprobleeme ja aitas viia huviringe noortele lähemale.

Kuna lisaks tõmbekeskustele loodi võimalusi ka külakeskustesse ja äärealadele, siis keskenduti maakonnas ka transpordi organiseerimisele ja sõidukulude kompenseerimisele, mis suurendas noorte osavõttu huvitegevustest ja tagas huvihariduse kättesaadavuse.

Näiteks Tapa vallas aitas toetus huviharidust ja -tegevust mitmekesistada spordi, muusika ja kunsti valdkonnas. Mitmeid huviringe ähvardas sulgemine, mille põhjuseks oli juhendajate äraminek. Toetuse abil sai taastada ja luua mitmeid huvitegevusi, mis tõi kaasa ringide säilimise ning teenuste kvaliteedi tõusu.

„Suurim ja silmapaistvam muutus on uue huvikooli ja õppekoha avamine. 2018. aasta septembril avati Tapa valla Spordikool, kuhu loodi 9 õppekava, kus töötab 17 treenerit ning õpib üle 250 õpilase. Lisaks rajati toetuse abil Tamsalu Gümnaasiumisse Tapa Muusika- ja Kunstikooli filiaal, kus õpib 37 noort,“ ütles Tapa noorsootööspetsialist Aune Suve-Kütt.

Spordikooli idee tuli treeneritelt, kes noortega süstemaatilised tegelesid. Neil oli soov koonduda ühe konkreetse organisatsiooni alla. Suve-Küti sõnul on eesmärk pakkuda noortele teadlikku, mitmekülgset ja regulaarset sportlikku arenguvõimalusi. „Kuna ühinenud valdades olid olemas tugevad noortespordi traditsioonid, siis oli see justkui loogiline samm,“ lisas Suve-Kütt.

Toetus on võimaldanud kõigis asulates luua noortele huvipakkuvaid ringe. Paranenud on ka paljude huviringide tingimused, sest soetatud on palju uusi vahendeid, alates džuudo-mattidest kuni meisterdamise vahenditeni.

„Noorte vaba aja veetmise võimalused on toetuse abil laienenud ning nad saavad valida mitmete erinevate tegevuste vahel vastavalt enda isiklikule andele. Lisaks sellele on tantsuringidest ning muusika- ja kunstikoolist saanud väga hea koostööpartner valla ja kogukonna ürituste korraldamisel,“ sõnas Suve-Kütt.

Kuulutaja

Toetus Lääne-Viru maakonnas

Eraldatud toetussumma: 1 627 789 eurot

Ellu viidud tegevused: 89

Sealhulgas uued võimalused: 52

Tegevuste arv kultuuri valdkonnas: 24

Tegevuste arv spordi valdkonnas: 23

Tegevuste arv loodus- ja täppisteaduste valdkonnas: 7

Huviala valdkondade ülesed tegevused:  35

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus