Lasteaedade kohatasust antakse taas vabastust

Omavalitsused on järjepanu teatanud, et plaanivad vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmise kohustusest perioodil, mil valitsus on tungivalt soovitanud lapsi lasteaeda mitte viia. Kesknädalal tegid sellesisulise otsuse Rakvere linnavolikogu.

Liisi Kanna

Valdavalt on sedalaadi ettepanekud linna- või vallavalitsuse poolt koostatud ning ootavad heakskiitu volikogus. Lähenemisi on erinevaid, ühtedes omavalitsustes peatatakse maksed vanematele, kes lasteaiateenust ei kasuta, teistes kõigile.

Rakvere linnas sai kolmapäevasel volikogu istungil tasude peatamine heakskiidu ning mindi teise variandi teed. Sarnased ettepanekud tegid nii Rakvere linnavalitsus kui Isamaa fraktsioon. Lisaks pandi ette vaadata üle linna huvikoolide tasud.

Rakvere linnapea Triin Varek selgitas, et tavaliselt on lapsevanemal tasu maksmise kohustus ka aja eest, mis laps ei ole lasteaias. „Inimeste toimetulekuraskuste leevendamise ja haiguse leviku piiramise ühe abinõuna saab Rakvere linn vabastada lapsevanemad ajutiselt tasust, mida nad maksavad koolieelse lasteasutuse kulude katteks,“ põhjendas Varek ettepanekut.

„Munitsipaallasteaias käivate ning lapsehoiuteenust kasutavate laste vanemaid tuleb kohelda võrdselt, samadel asjaoludel on põhjendatud ka eralasteaias käivate Rakvere laste eest tasumisele kuuluva õppemaksu hüvitamine sarnaselt 2020. aasta kevadele,“ täpsustas linnapea.

Kohatasude maksmisest vabastatakse lapsevanemad aprillis ja mais – kuna märtsi arved on juba välja saadetud, siis maikuus tagasiulatuvalt raha ei võeta.

Kuna huvikoolide tegevus rangete piirangute perioodil küll jätkub, kuid seda võib läbi viia ainult distantsõppena, otsustati Rakvere spordikoolis ja Rakvere muusikakoolis vanemate maksekoormust vähendada poole võrra. Viimase puhul nii märtsis kui aprillis, spordikoolis aga vaid aprillis, sest märtsikuu eest ei esitata arveid üldse. Märtsiks on spordikool suundunud puhkusele ning selleks ajaks kavandatud õppetöö toimub plaanide järgi augustis.

Vastu võetud otsused puudutavad praegu konkreetselt nimetatud kuid. „Kui olukord läheb hullemaks ja piirangute aega pikendatakse, siis oleme olukorra ees, kus tuleb teha uued otsused. Aga praegu ikkagi elame lootuses, et läheb paremaks,“ sõnas Varek, kutsudes ühtlasi inimesi üles sellele kaasa aitama. „Palume tungivalt lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda mitte viia.“